Rekrutacja na studia cywilne w Lotniczej Akademii Wojskowej

Rekrutacja na studia cywilne w Lotniczej Akademii Wojskowej (fot. M.Wajnchold)

Interesuje Cię wszystko, co związane z lotnictwem? Rozwijaj swoją pasję i zdobądź zawód, o którym inni tylko marzą! Zapisz się na studia cywilne I i II stopnia w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Jak co roku przygotowano dla kandydatów na studia ofertę praktycznych kierunków studiów, w specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku pracy związanych z lotnictwem i rynkiem lotniczym i nie tylko. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).

Od 30 czerwca trwa rekrutacja na studia cywilne na rok akademicki 2021/2022. W tym roku Lotnicza Akademia Wojskowa będzie przyjmować na następujące kierunki i specjalności:

Kierunek: Lotnictwo i kosmonautyka
• 3,5-letnie (7 semestrów) studia inżynierskie I stopnia (studia stacjonarne) w specjalnościach: pilotaż statków powietrznych, awionika, bezzałogowe statki powietrzne, inżynieria lotnicza,
• 1,5-letnie (3 semesty) studia magisterskie II stopnia (studia stacjonarne) dla specjalności eksploatacja statków powietrznych,

Kierunek: Nawigacja
• 3,5-letnie (7 semestrów) studia inżynierskie I stopnia. W ramach cywilnych studiów stacjonarnych I stopnia student ma do wyboru 30% punktów ECTS w ramach modułów zajęć związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym lub infrastrukturą nawigacyjną, w szczególności z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi,
• 1,5-letnie (3 semesty) studia magisterskie II stopnia. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji w instytucjach związanych z transportem lotniczym oraz jego obsługą. Posiada niezbędne przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z nawigacją lotniczą, w szczególności obsługą ruchu lotniczego,

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe
• 3-letnie (6 semestrów) studia licencjackie I stopnia w specjalnościach: BSP w nowoczesnych zawodach gospodarki, Lider-przywódca w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, bezpieczeństwo portów lotniczych, ochrona portu lotniczego, bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo w lotnictwie,
• 2-letnie (4 semestry) studia magisterskie II stopnia w specjalnościach: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych, zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych,

Kierunek: Logistyka
• 3,5-letnie studia inżynierskie I stopnia w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa, transport lotniczy,
• 1,5-letnie (3 semesty) studia magisterskie II stopnia w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa – ogólnologistyczna.

Rejestracja w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) do dnia 7 lipca 2021 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie IRK – do dnia 9 lipca 2021 r.

Po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, zostanie ogłoszona druga tura rekrutacji.

Zaprojektuj swoją przyszłość na jednym z elitarnych kierunków w Szkole Orląt!

Więcej informacji na stronie www.law.mil.pl

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus