Rekrutacja na studia cywilne w Lotniczej Akademii Wojskowej

Rekrutacja na studia cywilne w Lotniczej Akademii Wojskowej (fot. M.Wajnchold)

Interesuje Cię wszystko, co związane z lotnictwem? Rozwijaj swoją pasję i zdobądź zawód, o którym inni tylko marzą! Zapisz się na studia cywilne I i II stopnia w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Jak co roku przygotowano dla kandydatów na studia ofertę praktycznych kierunków studiów, w specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku pracy związanych z lotnictwem i rynkiem lotniczym i nie tylko. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).

Od 4 czerwca trwa rekrutacja na studia cywilne na rok akademicki 2019/2020. W tym roku Lotnicza Akademia Wojskowa będzie przyjmować na następujące kierunki i specjalności:

Kierunek: Lotnictwo i kosmonautyka
• 3,5-letnie (7 semestrów) studia inżynierskie I stopnia (studia stacjonarne) w specjalnościach: pilotaż statków powietrznych, awionika, bezzałogowe statki powietrzne, inżynieria lotnicza (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów),
• 3,5-letnie (7 semestrów) studia inżynierskie I stopnia (studia stacjonarne o profilu praktycznym) – STUDIA DUALNE,

Kierunek: Nawigacja
• 3,5-letnie (7 semestrów) studia inżynierskie I stopnia (studia stacjonarne) w specjalnościach: eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów),

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe
• 3-letnie (6 semestrów) studia licencjackie I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: bezpieczeństwo lotnicze i ochrona lotnisk, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych, bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym, bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, cyberbezpieczeństwo w lotnictwie (wybór specjalności dokonywany jest po II semestrze studiów),
• 2-letnie (4 semestry) studia magisterskie II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych, zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych (wybór specjalności dokonywany jest po rozpoczęciu studiów),

Kierunek: Logistyka
• 3,5-letnie studia inżynierskie I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów).

I tura rekrutacji na semestr zimowy trwa do 7 lipca 2019 r. – rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostaną ogłoszone 8 lipca 2019 r. na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, ogłaszaona będzie II tura rekrutacji, podczas której rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej będzie można dokonać do 13 lipca 2019 r.

Zaprojektuj swoją przyszłość na jednym z elitarnych kierunków w Szkole Orląt!

Więcej informacji na stronie www.law.mil.pl

Warto też zaglądać na profil facebookowy Lotniczej Akademii Wojskowej, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje o tym co się dzieje.

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus