Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa” (fot. LAW)

Katedra Taktyki i Uzbrojenia Lotniczej Akademii Wojskowej organizuje V. Ogólnopolską Konferencję Naukoweą na temat: „Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa”. Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie (duża aula Wydziału Lotnictwa). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Współorganizatorami konferencji są: Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Patronat mediany Polska Zbrojna.

Myślą przewodnią konferencji są zagadnienia dotyczące zastosowania bojowego lotnictwa, systemu dowodzenia lotnictwem w różnych stanach funkcjonowania państwa oraz procesu targetingu w działaniach połączonych.

Cele konferencji:
• Wymiana poglądów i doświadczeń na temat współczesnych aspektów taktyki różnych rodzajów lotnictwa wojskowego i lotnictwa służb porządku publicznego.
• Zaprezentowanie wniosków i doświadczeń wynikających ze 100-lecia polsko
– amerykańskiej współpracy w zakresie zastosowania bojowego lotnictwa oraz szkolenia lotniczego.
• Omówienie problematyki związanej z użyciem lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
• Podjęcie dyskusji na temat funkcjonowania narodowego i sojuszniczego systemu dowodzenia lotnictwem.
• Wymiana doświadczeń w zakresie procesu targetingu w działaniach połączonych na różnych poziomach dowodzenia.
• Zaprezentowanie wybranych aspektów zastosowania bojowego lotnictwa w konfliktach minionych, obecnych i mogących mieć miejsce w przyszłości.
• Wymiana doświadczeń i poszukiwanie odpowiedzi na pytania z zakresu taktyki, uzbrojenia, możliwości użycia oraz historycznych dokonań lotnictwa w działaniach bojowych.

Zgłoszenie udziału w konferencji oraz temat i streszczenie referatu wraz z oświadczeniem autora należy przesłać do 26.11.2019 r.

Zakwalifikowane referaty w języku polskim będą opublikowane w monografii zatytułowanej: Wybrane Aspekty Zastosowania Bojowego Lotnictwa tom IV (po uzyskaniu pozytywnej recenzji).

Więcej informacji o konferencji na stronie www.law.mil.pl

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus