Przejdź do treści
Konferencja i wystawa "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania" 2020 (fot. lotnictwo.ztw.pl)
Źródło artykułu

Zmiana terminu konferencji i wystawy "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania" 2020

Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Lotnicza Akademia Wojskowa poinformowały, iż ze wzglę™du na zagrożenie epidemiologiczne wywoł‚ane koronawirusem COVID-19 organizatorzy podję™li decyzję™ o zmianie terminu organizacji konferencji na 17 czerwca 2020 r. Konferencja odbę™dzie się™ w Warszawie, w Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18 (pierwotny termin imprey to 28 kwietnia 2020 r.).

Konferencja i wystawa "Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania" jest rozwinięciem organizowanej od 2008 roku przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy  „Lotnisko”, której tematyka koncentrowała się głównie na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie.

Konferencję „Lotnictwo nowej generacji” zalicza się do unikalnych w skali kraju wydarzeń naukowych integrujących środowiska lotnictwa cywilnego, general aviation i lotnictwa państwowego. Konferencja stanowi również doskonałą okazję i warunki zarówno do prezentacji innowacyjnych rozwiązań, jak i do merytorycznej debaty nad zagadnieniami dotyczącymi lotnictwa, jego infrastruktury i zaplecza przemysłowego oraz kadrowego.

IV edycja Konferencji stanowić będzie wyjątkową okazję do prowadzenia otwartej i merytorycznej dyskusji ekspertów cywilnych i wojskowych, nad przebiegiem trwającego już procesu modernizacji Sił Powietrznych SZ RP , w tym planów zakupu nowoczesnych platform lotniczych predysponowanych do działań w warunkach sieciocentrycznego pola walki. Obszarem dyskusji uczestników będzie również ocena możliwości implementacji nowoczesnych technologii dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz nakreślenie perspektywicznych kierunków rozwoju infrastruktury lotniczej w Polsce. W czasie konferencji zostaną również przeanalizowane ewentualne korzyści dla polskiej gospodarki, wynikające z zaangażowania polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w projekty związane z rozwojem lotnictwa cywilnego i modernizacją lotnictwa wojskowego. Tak szerokie podejście do zagadnień modernizacji Sił Powietrznych SZ RP i rozwoju lotnictwa cywilnego wynika z potrzeby szeroko rozumianej integracji różnych środowisk naukowych i przemysłowych.

Cele konferencji:
• Wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych, organizacyjnych stanowiących podstawę do rozwoju cywilnego sektora transportu lotniczego i lotnictwa wojskowego SZRP w XXI wieku.
• Stworzenie szerokiego forum (platformy) wymiany naukowej pomocnej w prowadzeniu badań teoretycznych i projektów naukowych przez zespoły interdyscyplinarne, których wyniki pozwolą wypracować praktyczne rozwiązania organizacyjne i techniczne poprawiające bezpieczeństwa pasażerów i infrastruktury lotniczej w Polsce.
• Popularyzowanie wiedzy dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzez: kształtowanie kapitału społecznego na rzecz bezpieczeństwa powietrznego oraz wzmocnienia relacji między rozwojem regionalnym kraju, a polityką obronną kraju.

W celu ukierunkowania debaty naukowej w ramach Konferencji zostały określone główne obszary tematyczne:
•  polityka rozwoju innowacyjnych rozwiązań w transporcie lotniczym
•  podstawy rozwoju sektora lotniczo-kosmicznego w Polsce
•  bezpieczeństwo cybernetyczne w lotnictwie cywilnym
•  perspektywy rozwoju systemów ochrony infrastruktury lotniczej
•  czynnik ludzki w lotnictwie
•  praca w sektorze lotniczym a konkurencyjność i potrzeby rynku
•  bezzałogowe systemy powietrzne – perspektywa rozwoju
•  badania i technologie w obszarze bezpieczeństwa lotniczego
•  nowe rozwiązania dla Sił Powietrznych i Lotnictwa Wojsk Lądowych SZ RP
•  nowoczesne technologie dla lotnictwa cywilnego
•  polski przemysł lotniczy i jego zaplecze naukowe
•  safety and security w lotnictwie cywilnym

Konferencja skierowana jest do: przedstawicieli przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, naukowców, młodych adeptów nauki, przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych, oraz wszystkich innych osób związanych z lotnictwem i jego sympatyków.  

Wśród uczestników konferencji będą (na bazie danych z lat 2017-2019) wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Inspektoratu Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, IATA, Polskich Linii Lotniczych LOT, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, EUROCONTROL, Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce BARIP, Polskiego Klubu Lotniczego i Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Zgłoszenie udziału w konferencji (karta zgłoszenia) – do  30.03.2020 r.

Język konferencyjny: polski, angielski

Więcej informacji na stronie: www.lotnictwo.ztw.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony