Przejdź do treści
Źródło artykułu

Latajmy Bezpiecznie: Minimalne wysokości lotów nad miejscowościami – AMSL czy AGL?

Zespół Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym (Latajmy Bezpiecznie) otrzymał kolejne zgłoszenie, które tym razem dotyczy problemu niespójności danych zawartych w przepisach lotniczych. Według Zgłaszającego, opierając się na obecnie obowiązujących rozporządzeniach, trudno jest określić minimalną wysokość jaką należy utrzymywać podczas przelotu nad ośrodkami miejskimi. Zapraszamy do lektury:

Opis zdarzenia:

"Polecam przyjrzenie się sprawie minimalnej wysokości lotu nad miastami. Polska posiada swoje własne przepisy w tym zakresie, zaostrzające ograniczenia ICAO zapisane w Załączniku 2. Z rozporządzenia „w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące” z dnia 11.06.2010, wynika, że samolotem tłokowym nad miastem o liczbie mieszkańców (przykładowo) 30 000 nie możemy lecieć niżej niż 500 m AGL. I to jest dla mnie jasne.

Problem pojawia się wraz z rozporządzeniem „zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące” z dnia 24.10.2011, w którym minimalne wysokości lotu (przeniesione na koniec, do załącznika) są takie same, ale podawane jako AMSL(!?).

Zastanawiam się zatem, jaka jest, zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, minimalna wysokość lotu samolotem tłokowym nad Zakopanem (26000 mieszkańców – 750 m AMSL)?

Proszę o odpowiedź w tej sprawie. Być może coś przeoczyłem i sprawa została już wyjaśniona. Niestety, niczego takiego nie znalazłem, dlatego zdecydowałem się napisać do Państwa".


Od Zespołu

Wciąż obowiązuje rozporządzenie z dn. 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, zmienione w drobny sposób w 2011 roku (drobny, ale jakże istotny bo najprawdopodobniej błędny).

I tak, zgodnie z par. 3 pkt 4 rozporządzenia, można latać na następujących wysokościach nad miastami:

  • Warszawa: Możliwość wykonywania lotów jedynie powyżej 1850 m (do 2011 roku było tu 2000 m) nad poziomem terenu lub opublikowanymi trasami VFR nie niżej niż 150 m AGL;
  • miasto o liczbie mieszkańców od 25 000 do 50 000: śmigłowce i samoloty tłokowe ograniczenie poniżej 500 m nad poziomem terenu, inne samoloty 1000 m nad poziomem terenu;
  • miasto o liczbie mieszkańców od 50 000 do 100 000: możliwość wykonywania lotów powyżej 1000 m nad poziomem terenu;
  • miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 000: możliwość wykonywania lotów powyżej 1500 m nad poziomem terenu.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wykonania lotu poniżej określonych wartości ograniczających wysokość lotu. Należy wtedy wystąpić do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o zgodę na wykonanie lotu poniżej ograniczeń wynikających z przepisów.

Rozporządzenie zmieniające z 2011 r., jak i rozporządzenie zmieniane z 2010 r. posługują się w swoich treściach terminami „nad poziomem terenu” a w tabelach używają oznaczeń od GND do określonej wysokości AMSL, z tym, że w pierwszym rozporządzeniu miasta nie były umieszczone w tabelce i zapewne wysokości interpretowano jako AGL (nad poziomem terenu).

W ocenie Zespołu, o ile w pierwszym rozporządzeniu (bez miast w tabelkach) wszystko było jasne tj. nad poziomem terenu jako AGL, o tyle w drugim rozporządzeniu, w którym do miast stworzono tabelkę BŁĘDNIE użyto skrótu AMSL bo powinno być nadal AGL.

Dlatego należałoby przyznać rację, Zgłaszającemu, tzn., że jest to BŁĄD w rozporządzeniu. Temat przekażemy dalej.


Inne bieżące zgłoszenia, a także te z lat poprzednich dostępne są na stronie www.latajmybezpiecznie.org

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony