W kwestii lotów z lotnisk użytku wyłącznego - proponujemy rozszerzenie, wykreślenie, korektę...

KTL AOPA Poland

KTL AOPA Poland wystosowała do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pismo przewodnie oraz przekazała sporządzony przez stowarzyszenie projekt rozporządzenia w sprawie lotów z lotnisk użytku wyłącznego. Poniżej prezentujemy ich treść.

Obydwa dokumenty zostały dziś (3.04.2012) złożone oficjalną drogą do POKu. Stanowisko KTL AOPA Poland w tej sprawie zostało przekazane również innym zainteresowanym (m.in. Aeroklubowi Polskiemu), którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w pracach związanych z powyższym rozporządzeniem. Stowarzyszenie liczy na zorganizowanie przez Prezesa ULC merytorycznych spotkań z potencjalnymi twórcami jego ostatecznej wersji.

Czytaj koniecznie propozycje Rozporządzenie w sprawie wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego pzygotowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 
 

 


Projekt rozporządzenia
przedstawiony przez KTL AOPA Poland

 
 


Czytaj również stanowisko Aeroklub Polskiego: Aeroklub Polski o projekcie rozporządzenia w/s lotnisk użytku niepublicznego

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus

Komentarze

Ten co napisał nazywa się Ryszard K z Departamentu Lotnisk (ULC). .... do kwadratu. To jest chory na głowę człowiek. Ledwo co była zadyma wokół niego (i nie zwolnili!!!). On leczy kompleksy po wojsku! Tam nie sprawdził się (Jeżów Sudecki) i mamy co mamy. Nie zna się na tym a mądruje się, że hej. Wszystkich uważa za idiotów.