Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na wniosek KTL AOPA o udostępnienie informacji publicznej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

11 lutego, Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland wystosowało do Stanisława Żmijana, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Infrastruktury i Rozwoju, oficjalne zapytania odnośnie Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (SSP) oraz Krajowego Planu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (na kolejne lata).

Dokumenty te są niezbędne dla certyfikowanych podmiotów działających w branży lotniczej celem wdrożenia przez nie systemu zarządzania bezpieczeństwem (Safety Management System - SMS), wymaganego w przepisach europejskich, a jednocześnie są warunkiem utrzymania ważności posiadanych przez te podmioty certyfikatów.

Z wzmiankowanymi dokumentami można zapoznać się tutaj

11 marca, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wystosowało odpowiedź, której treść prezentujemy poniżej:


 

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus