Przejdź do treści
KTL AOPA Poland
Źródło artykułu

KTL AOPA Poland wnioskuje o zwolnienie paliwa lotniczego z podatku akcyzowego

15 kwietnia br., Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland, wystosowało pismo do Ministra Finansów, Mateusza Szczurka, z prośbą o inicjatywę w zakresie dokonania zmian przepisów wspólnotowych dotyczących podatku akcyzowego od paliw lotniczych, które stały się aktualnie barierą dla dalszego rozwoju lotnictwa ogólnego w Polsce i Europie.

Organizacja argumentuje, iż państwa członkowskie zwalniają z akcyzy "produkty energetyczne dostarczane w celu zastosowania jako paliwa do celów żeglugi powietrznej innej niż prywatne loty niehandlowe”. Przy czym jako "prywatne loty niehandlowe", przepisy dyrektywy uznają "każde użycie samolotu przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną lub prawną, korzystającą z niego na zasadzie najmu lub w jakikolwiek inny sposób, we wszelkich celach innych niż niehandlowe, w szczególności nie w celu przewozu pasażerów lub towarów lub świadczeniu usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz władz publicznych”.

KTL AOPA zwraca również uwagę na aspekt ekonomiczny rozwiązania, w którym opodatkowaniu akcyzą podlega wyłącznie paliwo lotnicze zużywane przez lotnictwo ogólne. Paliwo zużywane przez GA stanowi zaledwie ułamek procenta paliwa zużywanego przez lotnictwo komercyjne, zwolnionego na podstawie tej samej dyrektywy całkowicie z akcyzy i w przeważającej większości, przy lotach międzynarodowych również zwolnionego od podatku od towaru i usług (podatek VAT).

Dodatkowo, Stowarzyszenie wspomina o innej roli lotnictwa ogólnego, jaką pełni ono dla szkolenia pilotów. Co do zasady bowiem każdy pilot zaczyna swoją karierę w lotnictwie ogólnym i tam musi zdobyć wymagane doświadczenie. Jeżeli ograniczy się rozwój lotnictwa ogólnego, jak to miejsce obecnie, to zniknie podstawowe ogniwo w ścieżce kariery każdego pilota, którego nie da się zastąpić nawet najbardziej nowoczesnym symulatorem.

Pełny tekst pisma KTL AOPA Poland prezentujemy poniżej:

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony