Przejdź do treści
Zmiany w Radzie GSS Żar - odwołanie i rezygnacja (fot. glidezar)
Źródło artykułu

Zmiany w Radzie GSS Żar - odwołanie i rezygnacja

W dniu 29 stycznia br., w oparciu o zapisy Regulaminu Górskiej Szkoły Szybowcowej "Żar" i nadane jej uprawnienia, Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego przyjęła rezygnację Piotra Pawłowskiego z Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej "Żar" w trybie pkt. 5 a rozdziału III Regulaminu oraz odwołała Wojciecha Kosa z Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej "Żar" w trybie pkt. 5 b rozdziału III Regulaminu.

W uzasadnieniu Komisji Szybowcowej AP możemy przeczytać:
"Komisja Szybowcowa krytycznie odnosi się do działań organu nadzorującego GSS "Żar" w okresie ostatnich 11 miesięcy a w szczególności zarzuca jej brak postępów na polu integracji ze środowiskami lokalnymi oraz skłonność do zadłużania jednostki przy jednoczesnym braku realnych perspektyw spłaty zadłużenia, co może doprowadzić w dalszej konsekwencji do dalszego pogorszenia sytuacji finansowej.

Komisja widzi potrzebę dalszej zmiany charakteru ośrodka na bardziej przyjazny i dostępny dla całego środowiska szybowcowego oraz bardziej aktywny w zakresie swojej działalności statutowej a w szczególności szkoleniowej i sportowej. Realizację tych zadań Komisja ma zamiar wykonywać w ramach nadanych jej uprawnień poprzez swoich przedstawicieli w Radzie."


Uchwała KS 1/29/01/2015 Odwołanie W. Kosa i przyjęcie rezygnacji P. Pawłowskiego z rady GSS

W tym miesiącu również (17.01.2015 r.) Rada GSS AP Żar na posiedzeniu podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Przemysława Łośko z funkcji Prezesa Zarządu. Powodem tej decyzji było nierealizowanie celów wyznaczonych przez Radę oraz niezaakceptowanie przez Radę cennika na rok 2015 wprowadzonego decyzją Prezesa.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony