Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych dla seniorów i juniorów w Lesznie

Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych (fot. aeroklub-polski.pl)

Centralna Szkoła Szybowcowa zaprasza modelarzy kosmicznych do Leszna, gdzie na miejscowym lotnisku odbędą się dwa ważne wydarzenia.

W dniach 8–11.07.2021 r. na leszczyńskim lotnisku zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych dla seniorów i juniorów. A wcześniej, w dniach 6–11.07.2021 r., zawody zostaną poprzedzone Konsultacjami Kadry Narodowej dla seniorów i juniorów modeli kosmicznych.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami: FAI Sporting Code Section 4 – Aeromodelling Volume S SpaceModels 2021 Edition, FAI Sporting Code Section 4 – Aeromodeling CIAM General Rules Volume 2021 Edition, FAI Code of Ethics, FAI anti-doping Rules, Regulamin ogólny zawodów modeli latających i kosmicznych – Edycja 2021.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie: aktualnej licencji sportowej – modelarstwo lotnicze i kosmiczne, NNW od uprawiania sportów lotniczych, OC za szkody wyrządzone modelem lotniczym na sumę gwarancyjną w wysokości zależnej od maksymalnej masy startowej modelu.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy (j.zdulski@hotmail.com) wypełniając kartę zgłoszeniową. Rejestracja zawodników zostanie zamknięta 28.06.2021 r.

Opłaty startowe kształtują się następująco: Senior – 150,00 zł, junior – 100,00 zł. (opłata będzie pobierana przed zawodami podczas rejestracji zawodników w hotelu „Ach To Tu”).

Z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne panujące w Polsce wszyscy uczestnicy zawodów powinni posiadać maski zakrywające usta i nos oraz rękawiczki ochronne. Bezwzględnie powinni zastosować się do wymogów sanitarnych obowiązujących w danym czasie i na danym terenie.

Więcej informacji w Biuletynie organizacyjnym oraz na stronie www.modelarstwo.aeroklub-polski.pl

Źródło: Komisja Modelarska AP
comments powered by Disqus