Przygotowania Komisji Balonowej AP do zawodów w 2021 roku

Balony w locie (fot. Komisja Balonowa AP/FB)

Komisja Balonowa przygotowuje Kalendarz Sportowy AP na 2021 rok. Trwa przyjmowanie od organizatorów zawodów balonowych ofert na organizację: Balonowych Mistrzostw Polski, Balonowych Mistrzostw Polski Kobiet, Balonowych Mistrzostw Polski Juniorów oraz Zawodów w ramach Balonowego Pucharu Polski.

O organizację imprez i zawodów sportowych w sportach lotniczych, mogą starać się wyłącznie członkowie zwyczajni AP posiadający licencje klubu sportowego AP na rok 2021 w tej dyscyplinie, której dotyczą organizowane zawody sportowe.

Wniosek Aplikacyjny na organizację Zawodów Balonowych

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. elektronicznie na adres Komisji Balonowej AP balonowa@aeroklubpolski.pl, oraz w wersji papierowej do Działu Sportu AP, na adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 02-148 Warszawa.

Jak poinformoała Komisja Balonowa AP, rok 2021 to kolejny krok w balonowym lataniu sportowym, a także kolejne zmiany. Aplikacja Balloon Live App plus Balloon Live Sensor finalnie zastępuje wysłużone już loggery FAI (więcej informacji na stronie www.balloonlive.org/about-balloon-live/).

Zmienia się też system dystrybucji urządzeń. Urządzenia Balloon Live Sensor nie będą już wypożyczane przez FAI, a zmiany regulaminowe podobnie jak w jak innych dyscyplinach lotniczych przerzucą obowiązek posiadania urządzenia na pilota. W związku z tym Komisja Balonowa AP po licznych konsultacjach podjęła decyzje o przyszłym funkcjonowaniu sportu balonowego. 

Wstępne ustalenia zakładają, że od sezonu 2021 piloci będą zobowiązaniu posiadać we własnym zakresie urządzenia Balloon Live Sensor + aplikacja Balloon Live.

• Komisja zdecydowała o zakupie 20 urządzeń Balloon Live Sensor w systemie 50/50 (finansowane wspólnie z pilotami), aby wesprzeć i przyśpieszyć zakup nowych urządzeń,

• Komisja zdecydowała także o zakupie kilku urządzeń do późniejszego ewentualnego odpłatnego wypożyczania na zawodach (maksymalnie 15 urządzeń stanowiących backup dla uszkodzonych urządzeń i dla pilotów, którzy nie będą posiadali własnych urządzeń).

Więcej szczegółowych informacji na stronie Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego.

Źródło: Komisja Balonowa
comments powered by Disqus