Zakaz wykonywania lotów nad Warszawą 8 i 11 listopada

Policja - logo

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, na wniosek Komendy Głównej Policji, wprowadzi w dniach 8 listopada i 11 listopada 2014 r. Rejony Ograniczeń Lotów (ROL) nad Warszawą. Zakaz będzie obejmować ścisłe centrum Warszawy i rejon Stadionu Narodowego.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, na wniosek Komendy Głównej Policji, wprowadzi w dniach 8 listopada (od godz. 14.00 do 20.00) i 11 listopada 2014 r. (od godz. 8.00 do 24.00) Rejony Ograniczeń Lotów (ROL) nad Warszawą.

W strefach tych będzie obowiązywał bezwzględny zakaz wykonywania lotów przez statki powietrzne od ziemi do wysokości 1850 metrów.

Powyższe strefy będą obejmować ścisłe centrum Warszawy i rejon Stadionu Narodowego, dotyczyć będą także wykonywania lotów przez statki powietrzne typu „Dron”.

W rejonach tych będą operowały śmigłowce Lotnictwa Policji.

(KGP / mj)

Źródło: Komenda Główna Policji
comments powered by Disqus