Zmiany w seriach NOTAM!

Notam

Gwoli przypomnienia wszystkim czytającym NOTAM. Od 27 kwietnia 2017 r. w Polsce pojawiły się cztery kolejne serie NOTAM:

F – której odpowiada seria K w języku polskim
G – której odpowiada seria J w języku polskim

natomiast seria B i odpowiadająca jej seria R w języku polskim zmieniła zakres podawanych informacji.

Przypomnę zatem pokrótce:


  Źródło: AIP Polska rozdział GEN 3-1, AIRAC Amdt 188 WEF 2017-04-27

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus