Obwieszczenia ULC nr 11 i 12 dot. Załącznika 14 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Obwieszczenie ULC

12 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym nr 2018.32 Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazało się obwieszczenie nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 14 „Lotniska”, tom I „Projektowanie i eksploatacja lotnisk” (wydanie siódme), obejmujący poprawki od 1 do 13-A, do Konwencji o Międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.


Z kolei w Dzienniku Urzędowym nr 2018.33 Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazało się obwieszczenie nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 14 „Lotniska”, tom II „Lotniska dla śmigłowców” (wydanie czwarte), Obejmujący poprawki od 1 do 7, do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm. 1), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa  Cywilnego. 2)


Obwieszczenie nr 11 dostępne jest tutaj (LINK)
Obwieszczenie nr 12 dostępne jest tutaj (LINK)

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus