Nowa wersja ICAO Annex 6 w Dzienniku Urzędowym ULC

Dziennik Urzędowy ULC

2 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2018.44 ukazało się obwieszczenie nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 cz. I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 6 – „Eksploatacja statków powietrznych” (wydanie dziewiąte), część I – „Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy – samoloty”, obejmujący poprawki od 1 do 39 – do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn.zm.1)), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)
 

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus