Daty publikacji cylku AIRAC w roku 2018

AIP - książka

Mamy właśnie początek roku, zatem należałoby poinformować kiedy można spodziewać się znaczących zmian infrastruktury lotniczej w Polsce. Oblatani z lotnictwem wiedzą oczywiście, że daty te to nic innego, jak cykl AIRAC.

Aktualna tabela dat cyklu AIRAC pochodzi z AIP Polska z Biuletynu Informacji Lotniczej (AIC – Aeronautical Information Circular) nr 01/2018.

Zgodnie z przepisami ICAO, informacje o ważnych zmianach powinny docierać do wszystkich użytkowników na co najmniej 28 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany takie są dokładnie opisywane w Zbiorze Informacji Lotniczych (dostępny bezpłatnie – do celów orientacyjnych – pod adresem www.ais.pansa.pl).

Odbiorcy polskich NOTAM dostają informacje na ten temat z jeszcze większym wyprzedzeniem - na 42 dni przed ich wejściem w życie (są one przesyłane w tzw. TRIGGER NOTAM). TRIGGER NOTAM są wydawane w dniach podanych w kolumnie 3 załączonej tabeli.

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus