III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym, której organizatorem jest portal Interwizja.edu.pl wspólnie z Polskim Lobby Przemysłowym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszeniem Polska w Unii Europejskiej, Naczelną Organizacją Techniczną w Białej Podlaskiej, Podlaską Agencją Consultingową RECTUS-WOC, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Olimpiada ta ma szczególny charakter, gdyż organizowana jest w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. Honorowy patronat nad olimpiadą objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Paweł Soloch.

W Olimpiadzie może uczestniczyć młodzież szkół średnich, studenci, pracownicy instytucji związanych z lotnictwem i przemysłem obronnym, żołnierze i oficerowie wszelkich rodzajów wojsk oraz pasjonaci lotnictwa.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie problematyką lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce szerokich kręgów społeczeństwa i młodzieży, promocja lotnictwa (cywilnego, sportowego i wojskowego) oraz przemysłu lotniczego w Polsce, propagowanie nowoczesnych technik zdobywania wiedzy oraz promowanie nowoczesnych form przekazywania danych.

Zgłoszenia udziału w Olimpiadzie należy przesłać na adres e-mail interwizja@interwizja.edu.pl w terminie do 25.11.2018 r.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i przeprowadzana jest w dwóch etapach:

Etap I Olimpiady odbywa się za przez internet i będzie obejmował cztery bloki programowe: historię lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce, osiągnięcia sportowe, współczesne lotnictwo wojskowe oraz współczesne lotnictwo cywilne, przemysł i zaplecze badawczo – rozwojowe. I etap składa się z pytań testowych, podzielonych tematycznie. Należy wybrać dwa bloki tematyczne i wypełnić załączony do nich test. Test zostanie zamieszczony na platformie, do którego dostęp otrzyma każdy uczestnik oddzielnie. Test będzie miał ograniczenie czasowe. Etap I Olimpiady odbędzie się do 30 listopada 2018 r.  

Nazwiska laureatów pierwszego etapu zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatorów Olimpiady (www.rectus.edu.pl, www.interwizja.edu.pl, www.plp.info.pl, itwl.pl).

Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 50 zawodników.

Etap II olimpiady (finał) zostanie przeprowadzony 10 grudnia 2018 r. w siedzibie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie. Organizacja finału olimpiady w tej zasłużonej dla polskiego lotnictwa wojskowego jednostce badawczo-wdrożeniowej będzie dodatkową okazją do zapoznania się z jej dorobkiem. Drugi etap odbędzie się w formie pisemnego testu.

Na zwycięzców III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym czekają nagrody. Za zdobycie pięciu pierwszych miejsc uczestnicy otrzymają puchary i dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają również nagrody rzeczowe lub finansowe.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

Więcej informacji na stronie www.interwizja.edu.pl

Źródło: interwizja.edu.pl
comments powered by Disqus