I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym (fot. interwizja.edu.pl)

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym, której organizatorem jest portal Interwizja.edu.pl. W Olimpiadzie może uczestniczyć młodzież szkół średnich, studenci, pracownicy instytucji związanych z lotnictwem i przemysłem obronnym, żołnierze i oficerowie wszelkich rodzajów wojsk oraz pasjonaci lotnictwa. Zawodnicy startują w Olimpiadzie indywidualnie.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie problematyką lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce szerokich kręgów społeczeństwa i młodzieży, promocja lotnictwa (cywilnego, sportowego i wojskowego) oraz przemysłu lotniczego w Polsce, propagowanie nowoczesnych technik zdobywania wiedzy oraz promowanie nowoczesnych form przekazywania danych.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i  przeprowadzana jest w dwóch etapach:
1) etap I odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail,
2) etap II odbywa się w siedzibie redakcji portalu www.interwizja.edu.pl (Biała Podlaska).

Etap I Olimpiady będzie obejmował cztery bloki programowe: historię lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce, osiągnięcia sportowe, współczesne lotnictwo wojskowe oraz współczesne lotnictwo cywilne, przemysł i zaplecze badawczo – rozwojowe. I etap składa się z pytań testowych, podzielonych tematycznie. Należy wybrać dwa bloki tematyczne i wypełnić załączony do nich test. Test zostanie zamieszczony na platformie, do którego dostęp otrzyma każdy uczestnik oddzielnie. Test będzie miał ograniczenie czasowe.

Zgłoszenia udziału w Olimpiadzie należy przesłać na adres e-mail biuro@rectus.edu.pl w terminie do 30.09.2016 r.

Nazwiska laureatów pierwszego etapu zostaną zamieszczone na stronach internetowych organizatorów Olimpiady (www.rectus.edu.pl, www.interwizja.edu.pl, www.plp.info.pl) w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa wraz z odpowiedziami.

Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 50 zawodników. Etap II Olimpiady odbędzie się do 15 października 2016 r. w miejscu siedziby inicjatora i współorganizatora Olimpiady (Biała Podlaska). O miejscu i terminie drugiego etapu finaliści zostaną poinformowani pocztą elektroniczną bądź listownie. Drugi etap odbędzie się w formie pisemnego testu.

Na zwycięzców I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym czekają nagrody. Za zdobycie pięciu pierwszych miejsc uczestnicy otrzymają puchary i dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają również nagrody rzeczowe lub finansowe.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

Więcej informacji na stronie www.interwizja.edu.pl

Źródło: interwizja.edu.pl
comments powered by Disqus