Drony dla zwycięzców w Olimpiadzie Lotniczej

Zwycięzcy II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym (fot. interwizja.edu.pl)

24 października 2017 był szczęśliwym dniem dla pięciu finalistów II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym. Na zwycięzców oprócz dyplomów, efektownych statuetek i pucharów, oczekiwały bardzo wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. PGZ ufundowała pięć dronów, które zostały wręczone dla najlepszej piątki finalistów. Szczególny powód do radości miał zdobywca I miejsca w tej olimpiadzie, gdyż jego dron okazał się w pełni profesjonalnym statkiem powietrznym ze świetnym wyposażeniem. Pierwsza trójka finalistów została także zaproszona na spotkanie z Ministrem Pawłem Solochem Szefem BBN.

Organizatorami Olimpiady byli: Portal internetowy www.interwizja.edu.pl, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie Polska w Unii, Naczelna Organizacja Techniczna, Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Patronatem honorowym Olimpiadę objął Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wydarzenie uświetnił występ chóru ECHO PODLASIA utworzonego w 1927 roku przy Podlaskiej Wytwórni Samolotów oraz młodzieży z IV LO im Stanisława Staszica.

Wyświetlono także film prezentujący nowy rozdział, w ponad 90 letniej historii lotniska w Białej Podlaskiej. Finalistów oklaskiwała także młodzież z Zespołu Szkół im Żwirki i Wigury.

Całe wydarzenie miało miejsce w Białej Podlaskiej w hotelu Delfin, w mieście bardzo mocno związanym z lotnictwem, a w okresie II Rzeczpospolitej, ważnym ośrodkiem przemysłu lotniczego.

Pierwszy etap olimpiady został rozegrany przez Internet. Do II etapu zakwalifikowało się 36 uczestników. Do rozgrywki finałowej przystąpiło 17 zawodników i zawodniczek. Ostateczna rozgrywka ustaliła następującą kolejność:

•   I miejsce Lucjan Wantuła ( Gliwice )
•   II miejsce Krzysztof Melski ( Poznań )
•   III miejsce Paweł Okonowicz ( Szczecin )
•   IV miejsce Magdalena Gałek ( Kraków )
•   V miejsce Bogdan Pawlak ( Biała Podlaska )

W pracach jury wzięli udział m.in. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Dębski ITWL – przewodniczący jury, prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Koordynator PLP, Przewodniczący Rady Głównej Olimpiady, Red. Nacz. Skrzydlatej Polski Grzegorz Sobczak, płk dypl. Pilot Jan Smolarek, mjr mgr Wojciech Stachowicz – autor pytań.

W wydarzeniu uczestniczyli także: wójt gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk, Prezes Rady Regionalnej NOT w Białej Podlaskiej mgr inż. Bogdan Jachimczuk, Prezes Oddziału SIMP w Białej Podlaskiej inż. Henryk Zawistowski, Prezes Oddziału SEP w Białej Podlaskiej mgr inż. Robert Antoniewicz, Dyrektor Biura RR NOT w Białej Podlaskiej mgr inż. Tadeusz Kochanowski, Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Białej Podlaskiej płk dypl. Pilot Wiesław Sokołowski, Red. Nacz. Portalu www.interwizja.edu.pl mgr inż. Tadeusz Kucharuk.

Patronatem medialnym Olimpiadę objęło 21 tytułów prasowych, internetowych, radia i telewizji.

Sponsorami olimpiady byli: Polska Grupa Zbrojeniowa, Daniel i Edward Tomaszuk – EDWOOD, POLKRES, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Gmina Tuczna, RR NOT w Białej Podlaskiej, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Białej Podlaskiej, BB AERO, Aviation Consulting, Hotel Delfin w Białej Podlaskiej, Rad. Nacz. Portalu www.interwizja.edu.pl oraz Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS – WOC.

Stały zespół roboczy przygotowujący Olimpiadę stanowili: Monika Pawlonka dyr. PAC RECTUS-WOC, Tadeusz Kochanowski RR NOT W Białej Podl., płk dypl. Pilot Jan Smolarek, płk. Płk dypl. Pilot Wiesław Sokołowski, Ppłk. Mgr inż. Krzysztof Demczuk, mjr mgr Wojciech Stachowicz, ppłk Stanisław Pietras, inż. Henryk Zawistowski oraz mgr inż. Tadeusz Kucharuk Red. Nacz. www.interwizja.edu.pl

Więcej zdjęć z finału II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym można zobaczyć na stronie www.interwizja.edu.pl

Źródło: interwizja.edu.pl
comments powered by Disqus