Wyzwania na drodze do ujednolicenie serwisu pogodowego

Aviation weather map.JPG

Wciąż rozpatrywana jest propozycja ujednolicenia urządzeń lotniczego serwisu pogodowego. W wrześniowym raporcie Government Accountability Office (instytucji kontrolnej Kongresu USA) czytamy, że Narodowy Serwis Pogodowy (ang.: National Weather Service, NWS) i Federalna Administracja lotnictwa USA FAA muszą jeszcze określić główne wyzwania, choć międzyagencyjne porozumienie wygasa z końcem tego miesiąca.Proponowana restrukturyzacja zawiera zmianę sposobu dostarczania lotniczej informacji pogodowej w centrach pogodowych wzdłuż tras lotniczych, jednak według GAO, „nie jest jeszcze jasne czy i jak te zmiany zostaną wprowadzone."

W 2005 roku FAA zażądało, by NWS połączył swoje placówki i zredukował koszty personalne zapewniając jednocześnie obsługę 24h na dobę. W efekcie NWS przedstawił propozycje, które zostały odrzucone przez FAA ze względu, jak twierdzi GAO, na zbyt wysokie koszty, a nowa propozycja miałaby zredukować serwis pogodowy z około 21 miejsc do zaledwie dwóch. FAA przygotowała pięć propozycji działań, a NWS zaproponował dodatkowe osiem. W opinii GAO obie instytucje źle określiły podstawowe wydajności przez co może okazać się, że NWS i FAA nie będą w stanie stwierdzić ani sukcesu ani porażki w skutek tych zmian.

W związku z tym GAO zaleca, by Ministerstwa Handlu i Transportu (ang.: Departments of Commerce and Transportation) „udokumentowały podstawową wydajność dla szeregu działań, i podjęły kroki mające na celu sprostanie wyzwaniom." Według GAO, zanim instytucje będą mogły posunąć się dalej, muszą: natychmiast zidentyfikować obecny stan rzeczy, ustalić plan działań, zdefiniować wspólny wynik, sfinalizować wymagania co do lotniczych serwisów pogodowych w centrach dostarczających informację wzdłuż tras lotniczych, zapewnić podłączenie do inicjatyw NextGen, czyli Systemu Transportu Lotniczego Nowej Generacji i sprostać wyzwaniom jego wdrożenia.

Pełny raport tutaj

Przetłumaczono na podstawie artykulu ze strony AvWeb

Źródło: Internet
comments powered by Disqus