Prace na lotnisku

Lotnisko Radom-Sadków

Trwają prace zmierzające do uruchomienia w Radomiu cywilnego lotniska. Jak informują pracownicy spółki Port Lotniczy Radom S.A., pod koniec lutego zakończą się badania środowiskowe terenu, na którym ma powstać lotnisko, a  następnie spółka wystąpi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej, jednego z dokumentów niezbędnych do uruchomienia działalności. Opracowywana jest także koncepcja zagospodarowania lotniska wojskowo-cywilnego oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Jak mówi Kajetan Orzeł – rzecznik spółki - trwają przygotowania do modernizacji ponad 5 kilometrów i budowy półtora kilometra ogrodzenia wokół lotniska, a także bramy wjazdowej na Sadkowie, wraz z umieszczeniem żółtych tablic ostrzegawczych w czterech językach. Niebawem wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza pod względem finansowym i jakościowym. Jeżeli warunki atmosferyczne będą korzystne, to prace przy budowie i modernizacji ogrodzenia potrwają około 4 miesiące. To nie jedyna inwestycja, która w najbliższym czasie będzie prowadzona na lotnisku. Jak informuje rzecznik - trwają przygotowania do budowy drogi patrolowej wokół lotniska. Również te prace są niezbędne, by wypełnić warunki zapisane w zezwoleniu na założenie lotniska wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Podpisana już została umowa na projekt budowlany oświetlenia drogi startowej oraz umieszczenia podświetlanego oznakowania pionowego i poziomego wraz ze sterowaniem i zasilaniem. Projekt zostanie opracowany w ciągu 4 miesięcy. Następnie Spółka wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o pozwolenia na budowę.

Zakończyła się także wycinka drzew wzdłuż ulicy Lotniczej. Drzewa te znajdowały się na terenie, na którym mają powstać: terminal, parkingi i pozostała infrastruktura lotniskowa. Wycinka drzew ułatwi również modernizację ogrodzenia od ulicy Lotniczej.

Termin na uruchomienie działalności lotniskowej na czynnym wojskowym lotnisku Radom-Sadków upływa we wrześniu 2013 roku. W ubiegłym roku we wrześniu spółka otrzymała z Urzędu Lotnictwa Cywilnego zezwolenie na założenie lotniska. Zezwolenie to zawiera szereg warunków wynikających z przepisów krajowych oraz międzynarodowych, w tym 14 załącznika do Konwencji ICAO, po spełnieniu których port lotniczy Radom zostanie wpisany do rejestru lotnisk cywilnych, a lotnisko uzyska certyfikat  wydany przez ULC. To – jak mówi Kajetan Orzeł - będzie faktyczny moment uruchomienia działalności.

Źródło: www.radom.pl

Źródło: Internet
comments powered by Disqus