LAMA przedstawiła nowy projekt dotyczący bezpieczeństwa konstrukcji LSA

LAMA

Stowarzyszenie Producentów Lekkich Samolotów (LAMA) wraz ze Stowarzyszeniem Samolotów Eksperymentalnych (EAA) zamierza zawiązać współpracę przy tworzeniu nowej strony internetowej, gdzie zostaną zamieszczone raporty bezpieczeństwa – odpowiednik dla dyrektyw zdatności do lotu. W założeniach ma to sprawić, iż wszyscy użytkownicy, piloci, i pracownicy obsługi technicznej będą mogli uzyskać kompleksowe informacje na temat danej konstrukcji, powiedział przedstawiciel LAMY.

Na stronie będzie również archiwum danych, które mają być dostępne dla właścicieli statków powietrznych, nawet jeśli producent nie prowadzi już działalności, powiedział przewodniczący Stowarzyszenia LAMA, Dan Johnson.

"Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) jest żywo zainteresowana tym pomysłem," powiedział Johnson, dodając, iż informacje te są już częściowo dostępne na stronach internetowych producentów. Opracowywana witryna powinna być uruchomiona we wrześniu tego roku. W późniejszym terminie, strona będzie również umożliwiała wgląd w raporty serwisowe, które będą przesyłane przez mechaników, powiedział Johnson. Plan został opracowany na spotkaniach branżowych w trakcie trwających w Oshkosh, w stanie Wisconsin, targów lotniczych AirVenture.

Przewodniczący LAMY stwierdził również, iż segment LSA jest wypełniony do granic możliwości, co pokazuje, że nadal dobrze funkcjonuje pomimo pogorszenia się koniunktury gospodarczej. "W chwili obecnej w kategorii Special LSA mamy 108 modeli oferowanych przez 72 producentów," powiedział Johnson. "Tak wiele nowych maszyn zostało zatwierdzonych w tak krótkim czasie - zaledwie pięć lat od sfinalizowania przepisów dotyczących LSA. Jest to bezprecedensowe działanie w historii lotnictwa, powiedział.

Tłumaczenie z AvWeb

Źródło: Internet
comments powered by Disqus