Zmarł dr inż. Alfred Baron

Alfred Baron (fot. Archiwum Instytutu Lotnictwa)

10 grudnia 2017 roku w wieku 85 lat zmarł dr inż. Alfred Baron – specjalista budowy samolotów, główny konstruktor samolotów I-22 Iryda i I-23 Manager, wieloletni pracownik Instytutu Lotnictwa.

Uroczystość żałobna połączona z kremacją odbędzie się w środę, 13 grudnia 2017 roku o godz. 14:15 na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, ul. Wóycickiego 14. Pogrzeb odbędzie się 18 grudnia 2017 roku w Poznaniu.

Dr inż. Alfred Baron urodził się 4 kwietnia 1932 roku w Saint-Aybert we Francji. Był absolwentem Moskiewskiego Instytutu Lotniczego, specjalistą projektowania i budowy samolotów.

W 1957 przystąpił do pracy w OBR WSK-Mielec, piastując różne stanowiska, w tym kierownika działu konstrukcyjnego. Brał udział w modyfikacji samolotu MiG-17 (Lim-5M, Lim-6), w projektowaniu niezrealizowanego samolotu M-12, dobierał parametry nie zrealizowanego samolotu M-7. Był organizatorem i kierownikiem Działu Prób Silników Wysokoprężnych i Aparatury Paliwowej.

W latach 60-tych szkolił się w Anglii w firmie Leyland Motors, a w latach 1970-71 studiował w French Petroleum Institute w Paryżu jako stypendysta ONZ.

W 1972-1979 był dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pojazdów Szynowych. Prowadził prace nad aerodynamiką pojazdów szynowych. Tego tematu dotyczyła także jego praca doktorska obroniona w 1977. W 1979 podjął pracę w Instytucie Lotnictwa, jako zastępca dyrektora ds. konstrukcyjnych i główny konstruktor samolotu I-22 Iryda.


Alfred Baron przy samolocie I-22 Iryda. (fot. Archiwum Instytutu Lotnictwa)

Od 1993 – główny konstruktor kompozytowego samolotu I-23 Manager, który w 2002 uzyskał certyfikat na zgodność z przepisami FAR 23.

Od 2003 zajął się problematyką transportu lotniczego małymi samolotami, w tym zgłoszonym do Komisji Europejskiej projektem European Personal Air Transportation System (EPATS) – Europejski System Transportu Samolotami Osobowymi. Inicjator krajowego programu „System Transportu Małymi Samolotami” (STMS).

Za udział w opracowaniu samolotu I-22 Iryda odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1986 roku.

Wyróżniony licznymi nagrodami, w tym najwyższym polskim wyróżnieniem lotniczym „Błękitne Skrzydła”.

Był autorem lub współautorem wielu publikacji i prac naukowo-badawczych oraz książek (m.in. „Samolot szkolno-bojowy I-22 IRYDA, wymagania, realizacja, ocena”, „Samolot osobowy I-23 MANAGER”).

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus