XII edycja Krajowego Forum Wiropłatowego

XII Krajowe Forum Wiropłatowe

Instytut Lotnictwa zaprasza na XII Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencję naukową i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów. Podtrzymana w ten sposób zostanie tradycja zapoczątkowana w 1995 roku. Tegoroczna edycja odbędzie się 23.06.2017 r. w siedzibie Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

Celem Forum jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą. Zgodnie z praktyką sprawdzoną w czasie poprzednich konferencji oczekiwane są referaty związane z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie. Organizatorzy przewidują możliwość wygłoszenia referatów przeglądowych oraz prezentacji wyrobów związanych z techniką śmigłowcową. Planowane jest uczestnictwo gości zagranicznych.

Instytut Lotnictwa przyjął rolę głównego organizatora Forum przy współpracy z instytucjami i organizacjami wymienionymi w Komunikacie.

Instytut Lotnictwa zaprasza wszystkich do czynnego uczestnictwa w konferencji. Liczba miejsc na Forum ograniczona jest do 100 osób ze względu na wielkość sali głównej. Uczestniczyć w Forum  można na dwa sposoby:
• zgłoszenie referatu i po akceptacji Komitetu Naukowego prezentacja na Forum,
• udział w Forum (bez referatu).

Przewiduje się zorganizowanie również sesji plakatowej. Istnieje możliwość opublikowania, w Pracach Instytutu Lotnictwa (9 pkt.), referatów  prezentowanych na Forum.

Terminarz:
18.05.2015 r. – zgłoszenie udziału na załączonym formularzu oraz przesłanie jednostronicowych (A4) streszczeń referatów.
26.05.2015   – informacja o akceptacji do wygłoszenia referatu
23.06.2015 r. – (piątek) XII Krajowe Forum Wiropłatowe

Więcej informacji na stronie: www.ilot.edu.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus