Ukazał się Journal of Polish-American Science and Technology nr 4

4 tom Journal of Polish-American Science and Technology
Ukazał się 4 tom Journal of Polish-American Science and Technology. Publikacja prezentuje dorobek 5. Polsko-Amerykańskiej Konferencji na temat kształcenia inżynierów, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2010. Ubiegłoroczna edycja była poświęcona przeglądowi udoskonaleń wprowadzonych do edukacji inżynierów w latach 2005-2010. 
Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus