Przejdź do treści
Źródło artykułu

Space Trends 2021: największa konferencja poświęcona napędom kosmicznym

27 października 2021 odbyła się 12. międzynarodowa konferencja pt. “Development Trends in Space Propulsion Systems” (Space Trends) zorganizowana przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie zgromadziło 126 ekspertów z instytucji badawczych z całego świata.

Konferencja była skierowana jest do naukowców i przedstawicieli przemysłu zajmujących się tematyką systemów napędów kosmicznych oraz studentów i młodych profesjonalistów. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy z Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Irlandii, Szwecji, Ukrainy, Chin, Kataru, Wielkiej Brytanii, Australii, Holandii i Tajwanu. Tak szeroki udział zagranicznych prelegentów z najbardziej renomowanych instytucji badawczych był dużym sukcesem obecnej edycji.

Jestem głęboko przekonany, że będzie to procentowało rozszerzeniem współpracy międzynarodowej, jak również rozpowszechnieniem w świecie informacji o szerokim zakresie i wysokim poziomie prowadzonych w naszym Instytucie prac – podkreśla profesor Piotr Wolański, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji.

Podczas konferencji zaprezentowano postępy prac nad projektami i najnowszymi osiągnięciami w międzynarodowym sektorze kosmicznym w dziedzinie napędów kosmicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na europejski postęp w tej dziedzinie i aktualny wkład Polski, która w ostatnich latach stała się jednym z mocnych punktów europejskiej areny B+R w kilku niszach technologicznych w dziedzinie napędów kosmicznych.

Temat ten poruszono m.in. w wystąpieniach powitalnych zastępcy dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr. inż. Sylwestra Wyki oraz wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, profesora Marka Moszyńskiego.

W referacie inaugurującym konferencję profesor Piotr Wolański przedstawił działania,  zapoczątkowane jeszcze na Politechnice Warszawskiej, a później kontynuowane w Instytucie, które mają wpływ na rozwój całego krajowego sektora napędów rakietowych. Profesor Wolański zwrócił uwagę na fakt, że w Instytucie realizowane są projekty od niskich poziomów gotowości technologicznej (TRL) do demonstratorów technologii oraz projekty dotyczące nie tylko komponentów, ale całych systemów napędowych.

Temat ten został rozszerzony w dalszej części konferencji poprzez prezentacje o projektach i postępach w pracach i testach prowadzonych w Instytucie (rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K, projekty: POLON z NCBiR, ESA SPRODEM, ESA TVC, ESA TLPD, pierwsza rakieta na świecie RDE, rozbudowa obecnej hamowni silników rakietowych).

Patronat nad konferencją objęły: Polska Agencja Kosmiczna, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Kolejna konferencja zaplanowana została na rok 2023.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony