Nowy bezzałogowiec na wyposażeniu Zakładu Teledetekcji

Phoenix (fot. ilot.edu.pl)

Od drugiej połowy maja 2018 roku nowy model Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) – Phoenix (1:10) jest na wyposażeniu Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa. Zostały już przeprowadzone loty testowe i w najbliższym czasie model będzie wykorzystywany jako nośnik platformy multispektralnej QUERCUS.6, która z kolei służy do pozyskiwania zobrazowań powierzchni leśnych w projekcie LIFE HESOFF. Uzyskany materiał stanowi podstawę do realizacji jednego z głównych zadań projektu – szacowania zdrowotności drzewostanów dębowych w kontekście oceny działania fosforynów jako elicytorów odporności drzew na patogeny z rodzaju Phytophthora.

Model Phoenix (1:10) jest zdalnie sterowanym statkiem powietrznym w układzie stałopłata z pchającym napędem elektrycznym i może być wyposażony w panele fotowoltaiczne. Dzięki układowi autopilota, model może wykonywać misje w trybie automatycznym, pół-automatycznym i manualnym. Niektóre z danych technicznych nowego modelu BSP:
• rozpiętość skrzydeł: 3,85 m
• masa startowa: 25 kg
• udźwig: 4,2 kg
• pułap lotu: 3500 m AMSL
• czas lotu: 45 minut
• prędkość: 35 m/s

Film z lotu testowego:

Zdjęcia z przygotowań do lotu:

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu HESOFF www.hesoff.eu oraz Facebooka www.facebook.com/hesoff

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus