Nowoczesne technologie dla samolotu M28

M28 z kompozytową gondolą silnika - widok z bliska z przodu (fot. PZL Mielec)

W PZL Mielec przeprowadzono próby w locie samolotu M28 z kompozytową gondolą silnika. Projekt gondoli wyprodukowanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wytwarzania rozwijany jest we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa i innymi partnerami w ramach projektu badawczo-rozwojowego SAT-AM (Clean Sky 2) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W grudniu 2020 roku, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. zakończyły z sukcesem próby w locie samolotu M28 z zainstalowaną kompozytową gondolą silnika. Próby z wykorzystaniem samolotu M28 były kluczowym etapem w ramach realizacji europejskiego projektu badawczego SAT-AM (More Affordable Small Aircraft Manufacturing).  To ważny krok w projekcie, którego celem jest rozwój nowych technologii wytwarzania konstrukcji lotniczych.

Wcześniej, na początku 2020 roku, Polskie Zakłady Lotnicze jako jeden z partnerów konsorcjum, przy współpracy z przedstawicielami Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Zakładów Lotniczych Margański & Mysłowski, przeprowadziły próbę statyczną pierwszej kompozytowej gondoli silnika samolotu M28. Po próbach statycznych nastąpił etap produkcji drugiego egzemplarza gondoli, przeznaczonego do prób w locie.


(fot. PZL Mielec)

Zrealizowane w PZL Mielec próby w locie potwierdziły założenia projektowe oraz przydatność rozwijanego rozwiązania do przyszłych zmian konstrukcyjnych w lotnictwie.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane są w ramach programu CLEAN SKY 2 finansowanego przez Komisję Europejską. Ich celem jest opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i technologii produkcji w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotu statku powietrznego przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów wytwarzania. Nowa, kompozytowa gondola silnikowa, opracowana w ramach projektu SAT-AM, może w przyszłości zastąpić tradycyjną konstrukcję metalową, dzięki czemu zyskujemy zmniejszenie wagi obecnego rozwiązania konstrukcyjnego o co najmniej 10%.


(fot. PZL Mielec)

W ramach projektu opracowano i wytworzono również nowy wariant pełnowymiarowej kabiny pilotów samolotu M28 z wykorzystaniem innowacyjnych technologii produkcji elementów i zespołów lotniczych, takich jak zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, technologie druku 3D, technologie bezłącznikowe, obróbka z wysokimi prędkościami skrawania (HSM), kompozyty wytworzone w technologii bezautoklawowej czy powłoki superhydrofobowe. Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych technologii, możliwe jest zmniejszenie liczby elementów o około 35 %, a także zmniejszenie liczby elementów złącznych, co w dużym stopniu przełoży się na skrócenie czasu produkcji i montażu.


(fot. PZL Mielec)

Całkowity budżet projektu to ponad 9 milionów euro, z czego dofinansowanie z Komisji Europejskiej wynosi 6 milionów euro.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2021 roku, a poprzedzi go ostatni etap prac polegający na szczegółowej analizie przeprowadzonych badań oraz dalsze działania związane z optymalizacją procesów konstrukcyjnych i technologicznych kompozytowej gondoli silnika.

Konsorcjum projektu SAT-AM koordynowane jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, składa się z 8 partnerów, w tym firm reprezentujących przemysł lotniczy: PZL Mielec, Eurotech, Szel-Tech, P.W. Metrol, Ultratech, Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski oraz Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA).


(fot. PZL Mielec)

Źródło: PZL Mielec

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus