Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozpoczyna realizację projektu X-TEAM D2D

Projekt X-TEAM D2D (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)

Z początkiem czerwca 2020 r. w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozpoczyna się realizacja projektu X-TEAM D2D finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu SESAR JU (Horyzont 2020), koncentrującego się na opracowaniu systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, będącego w stanie zapewnić bezpieczeństwo i płynność transportu lotniczego na całym świecie.

Konsorcjum koordynowane jest przez włoskie centrum badań kosmicznych CIRA i składa się z sześciu partnerów. W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa projektem zajmie się Zakład Systemów Transportu (Centrum Technologii Lotniczych) oraz Zakład Bezzałogowych Statków Powietrznych. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa weźmie udział w całym procesie projektowym, pełniąc jednocześnie funkcję koordynatora zadania drugiego, mającego na celu określenie przyszłych scenariuszy i barier w zakresie wdrażania transportu intermodalnego z uwzględnieniem integracji zarządzania ruchem lotniczym.

Celem projektu jest zdefiniowanie, opracowanie oraz początkowa walidacja koncepcji operacyjnej (ConOps), która umożliwia integrację procesu zarządzania ruchem lotniczym z ogólną siecią intermodalną, w tym dostępnymi naziemnymi i nawodnymi środkami transportu. Integracja informacyjna istotnie przyczyni się do osiągnięcia celu d2d4h – podróży „od drzwi do drzwi” pomiędzy dowolnymi lokalizacjami w Europie w ciągu maksymalnie 4 godzin.

Projekt koncentruje się na potencjale integracji zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz intermodalnej sieci transportowej obsługującej mobilność na obszarze aglomeracji (oraz regionalnej), z uwzględnieniem scenariuszy transportu i obsługi pasażerów planowanych w następnych dziesięcioleciach, według następujących punktów odniesienia: 2025, 2035 i 2050 r. Realizacja tak postawionych założeń pozwoli zrealizować wspomniany cel d2d4h wyznaczony przez ACARE SRIA FlightPath 2050.

Koncepcja ConOps w ramach projektu X-TEAM D2D ma obejmować zarówno koncepcje integracji platform transportowych, jak i innowacyjną, płynną mobilność jako usługę, w tym koncepcje ATM. Opracowane ConOps zostaną wstępnie ocenione pod kątem już istniejących, celowo zdefiniowanych i stosowanych wskaźników KPA i KPI, przy wykorzystaniu zarówno jakościowej, jak i ilościowej metody oceny wyników. W ramach projektu X-TEAM D2D zostanie opracowana również platforma symulacyjna do sprawdzania poprawności proponowanej koncepcji ConOps.

Kierownikiem  projektu jest dr inż. Bartosz Dziugieł. Prace nad projektem potrwają do 30.09.2022 r.

Więcej informacji na stronie www.ilot.lukasiewicz.gov.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus