Instytut Lotnictwa zaprasza na X Krajowe Forum Wiropłatowe

X Krajowe Forum Wiropłatowe

26 czerwca 2015 roku odbędzie się  X jubileuszowe Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencja naukowa i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów, zapoczątkowana i organizowana od 1995 roku przez Instytut Lotnictwa.

Celem Forum jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą.  Zgodnie z praktyką sprawdzoną w czasie poprzednich konferencji oczekujemy referatów związanych z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie mogą być tematem prezentacji na konferencji. Przewidujemy możliwość wygłoszenia referatów przeglądowych, zorganizowanie sesji plakatowej oraz prezentacji wyrobów związanych z techniką śmigłowcową. Przewidziany jest udział gości z zagranicy.

Instytut Lotnictwa przyjął rolę głównego organizatora Forum przy współpracy z instytucjami i organizacjami wymienionymi na stronie tytułowej Komunikatu.

Zapraszamy wszystkich do czynnego uczestnictwa w konferencji i prosimy o poinformowanie o niej innych potencjalnie zainteresowanych osób.

Szczegóły dotyczące Forum Wiropłatowego oraz niezbędne dokumenty:

•    Karta Zgłoszenia
•    Komunikat
•    Plakat

X KRAJOWE FORUM WIROPŁATOWE 2015
ORGANIZATOR:

•    Instytut Lotnictwa w Warszawie
 
WSPÓŁORGANIZATORZY:

•    Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
•    Politechnika Warszawska
•    Politechnika Lubelska
 
KOMITET NAUKOWY:
•    Przemysław Bibik – Politechnika Warszawska
•    Martin Bugaj – Žilinská univerzita v Žiline,  Slovensko (Słowacja)
•    Dariusz Frątczak – Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
•    Jerzy Klimkowski – PZL Świdnik
•    Robert Konieczka –Politechnika Śląska
•    Grzegorz Kowaleczko – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
•    Wiesław Krzymień – Instytut Lotnictwa
•    Tomasz Łusiak – Politechnika Lubelska
•    Janusz Narkiewicz – Politechnika Warszawska
•    Andrej Novak – Žilinská univerzita v Žiline,  Slovensko  (Słowacja)
•    Krzysztof Sibilski – Politechnika Wrocławska
•    Kazimierz Szumański – Instytut Lotnictwa
 
BIURO ORGANIZACYJNE:
mgr Marek Gospodarczyk
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel.: (22) 846 00 11 w. 553
e-mail: marek.gospodarczyk@ilot.edu.pl
 
TERMIN FORUM:
26 czerwca 2015 roku
 
MIEJSCE:
Instytut Lotnictwa w Warszawie
Budynek A, Sala IKAR
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
 
UCZESTNICTWO:
Liczba miejsc na Forum ograniczona jest do 100 osób ze względu na wielkość sali głównej.
Uczestniczyć w Forum  można na trzy sposoby:
•    zgłoszenie referatu, jego wygłoszenie i publikacja po akceptacji Rady Programowej,
•    zgłoszenie referatu i jego publikacja (bez wygłaszania) po akceptacji Rady Programowej,
•    udział w Konferencji (bez referatu)
•    przewidujemy zorganizowanie sesji plakatowej
 
OPŁATY:
•    Udział w Forum jest płatny: 240 zł netto + VAT
•    Seniorzy oraz studenci są zwolnieni z opłaty.
•    Organizator nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży.
 
Wpłat należy dokonywać na konto:
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
 
Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
Nr konta: 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760
 
Z obowiązkowym dopiskiem: Opłata za udział w KFW 2015 (podając: imię i nazwisko/instytucja).
 
TERMINARZ:
•    18 maja 2015 r. – Zgłoszenie udziału na załączonym formularzu oraz przesłanie jednostronicowych (A4) streszczeń referatów.
•    28 maja 2015 r.  – Informacja o akceptacji do wygłoszenia referatu.
•    26 czerwca 2015 r. (piątek) – X Krajowe Forum Wiropłatowe.
 
WSTĘPNY PROGRAM FORUM:
9.00 – 9.45     – rejestracja
10.00 – 10.30  – powitanie Gości i rozpoczęcie Forum
10.30 – 12.00  – referaty problemowe – Sala IKAR
12.00 – 13.30  – przerwa  obiadowa
14.00 – 20.00   – referaty techniczne -  Sala IKAR
 
Wymagania dotyczące formatu tekstu streszczeń referatów
Tekst powinien zawierać:
1.    Nazwisko/a/ Autora/Autorów/ i prezentowaną firmę.
2.    Tytuł referatu.
3.    Streszczenie referatu o objętości formatu A4, w j. Word /czcionka 11, pojedynczy odstęp wierszy/

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus