EREA publikuje raport na temat przyszłości lotnictwa

EREA Future of Aviation (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)

W ramach prac europejskiego stowarzyszenia instytutów badawczych EREA (European Research Establishments in Aeronautics), którego członkiem jest Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, została opublikowana pierwsza część raportu pt. „EREA Vision Study – Future Aviation in 2050” (Wizja przyszłości EREA – przyszłość lotnictwa w 2050).

Autorką opracowania jest Ligeia Paletti, ekspertka Centrum Lotnictwa Królestwa Niderlandów NLR. Dokument opiera się na obecnym kontekście społecznym i lotniczym i przedstawia cztery alternatywne scenariusze na rozwój lotnictwa w 2050 roku.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie EREA: www.erea.org/erea-vision-study-future-aviation-2050

EREA Vision Study jest zaktualizowaną i rozbudowaną  wersją opublikowanego w 2010 roku raportu pt. „EREA vision for the future – Towards the future generation of Air Transport System” (Wizja przyszłości EREA – w kierunku systemu transportu lotniczego przyszłej generacji). Tegoroczny raport to nowe badanie opisujące własną wizję EREA.

EREA Vision Study ma na celu:
• dzielenie się wizją EREA z zewnętrznymi interesariuszami w celu wzmocnienia współpracy,
• stworzenie podstawy dla EREA do wspierania reprezentantów politycznych na szczeblu krajowym i europejskim,
• motywowanie EREA i jej członków do wspólnej pracy nad wspólnymi i ambitnymi celami,
• zaangażowanie ogółu społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie potrzeb społecznych i zrównoważonego rozwoju sektora lotnictwa.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus