3. Polsko-Brazylijska Konferencja Nauki i Technologii

3. Polsko-Brazylijska Konferencja Nauki i Technologii (fot. ilot.edu.pl)

W dniach 6-8 listopada 2017 roku na Uniwersytecie w Brasilii odbędzie się trzecia edycja Polsko-Brazylijskiej Konferencji Nauki i Technologii. Spotkanie jest skierowane do ekspertów z zakresu innowacyjności i wysokich technologii. Organizatorami konferencji są Instytut Lotnictwa oraz Uniwersytet w Brasilii.

Celem spotkania   jest   wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi  i brazylijskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz wysokich technologii. Konferencja ma za cel określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-brazylijskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją.

Planowany zakres tematyczny:
• Nowe trendy w technologiach lotniczych i kosmicznych
• Technologie Bezzałogowych Statków Latających
• Obronność i Bezpieczeństwo
• Transport
• Energia i Zasoby
• Kształcenie Techniczne

Konferencja jest skierowana do członków organizacji i agend rządowych związanych z nauką i technologią, badaczy i naukowców w dziedzinach objętych tematyką konferencji, specjalistów i managerów z dziedziny badań i rozwoju, przedstawicieli przemysłu oraz do wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką konferencji.

Autorzy, którzy chcą zaprezentować referaty na Konferencji proszeni są o nadsyłanie abstraktów w języku angielskim (maks.400 słów) w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż do 30 września 2017 roku. Autorzy wygłaszanych w czasie trwania konferencji prezentacji proszeni są o przesłanie prezentacji (w PowerPoint) w języku angielskim do dnia 30 września 2017 roku. Termin nadsyłania pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji upływa 15 października 2017 roku.

W celu rejestracji Instytut Lotnictwa prosi o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji na stronie www.ilot.edu.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus