20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii dopiero w 2021 roku

20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii - przełożona (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)

W kwietniu 2021 roku w Warszawie obędzie się jubileuszowa, 20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Organizatorami wydarzenia są Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju oraz patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wcześniej planowano, że 20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii odbędzie się w maju, po czym termin zostałprzesunięty na październik. Jednak z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, data 20. Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii została przesunięta na kwiecień 2021 r.

Główną przyczyną zmiany terminu są obecne i przewidywalne obostrzenia w ruchu międzynarodowym. Razem z naszymi partnerami z Ohio State University uważamy, że jednym z definiujących i wartościowych aspektów tej wieloletniej serii konferencji są osobiste spotkania i dyskusje pomiędzy uczestnikami ze świata nauki, rządów i przemysłu obu krajów. Po długich dyskusjach o możliwości zorganizowania tej konferencji online, wspólnie zdecydowaliśmy przeciw temu rozwiązaniu, gdyż wtedy straciłaby ona jeden ze swoich najważniejszych komponentów – tłumaczą organizatorzy.

Tak więc mamy nadzieję wszystkich Państwa zobaczyć w Warszawie, w kwietniu 2021 – dodają.

Celem spotkania będzie wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz wysokich technologii. Konferencja ma za cel określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją.

Planowany zakres tematyczny:
•  Napędy hybrydowo-elektryczne,
•  Działalność badawcza w zakresie systemów bezzałogowych,
•  Nowoczesne technologie lotnicze i kosmonautyczne.

Konferencja jest skierowana do: przedstawicieli administracji i organizacji rządowych związanych z nauką i technologią; naukowców specjalizujących się w tematyce lotnictwa i kosmonautyki, energii i środowiska, obrony i bezpieczeństwa; ekspertów  ds. badań i rozwoju; przedstawicieli przemysłu; wszystkich osób zainteresowanych tematami konferencji.

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej: www.ilot.lukasiewicz.gov.pl/pac/agenda/

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: www.ilot.lukasiewicz.gov.pl/pac/registration-form/

Konferencja odbywa się w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie www.ilot.lukasiewicz.gov.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus