20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii - przełożona (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)

W październiku 2020 roku w Warszawie obędzie się jubileuszowa, 20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Organizatorami wydarzenia są Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Ohio State University. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju oraz patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wcześniej planowano, że 20. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii odbędzie się w dniach 11-12 maja, jednak w związku z działaniami prewencyjnymi mającymi na celu ochronę przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, została przeniesiona na późniejszy termin (październik 2020).

Zgodnie z zaleceniami polskich służb sanitarnych, instrukcjami Rządu RP oraz Światowej Organizacji Zdrowia zdecydowaliśmy się odłożyć konferencję do czasu, gdy podróże międzynarodowe znów będą dogodne i bezpieczne – mówią organizatorzy.

Celem spotkania będzie wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz wysokich technologii. Konferencja ma za cel określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją.

Planowany zakres tematyczny:
•  Napędy hybrydowo-elektryczne,
•  Działalność badawcza w zakresie systemów bezzałogowych,
•  Nowoczesne technologie lotnicze i kosmonautyczne.

Konferencja jest skierowana do: przedstawicieli administracji i organizacji rządowych związanych z nauką i technologią; naukowców specjalizujących się w tematyce lotnictwa i kosmonautyki, energii i środowiska, obrony i bezpieczeństwa; ekspertów  ds. badań i rozwoju; przedstawicieli przemysłu; wszystkich osób zainteresowanych tematami konferencji.

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej: www.ilot.lukasiewicz.gov.pl/pac/agenda/

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: www.ilot.lukasiewicz.gov.pl/pac/registration-form/

Konferencja odbywa się w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie www.ilot.lukasiewicz.gov.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus