13. konferencja “Zmęczenie konstrukcji lotniczych”

13. konferencja “Zmęczenie konstrukcji lotniczych” (fot. ilot.edu.pl)

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji zaprasza na 13. konferencję pt. „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”, która odbędzie się w dniach 16-17 stycznia 2020 roku w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa w Warszawie, al. Krakowska 110/114.

Zapraszamy do zgłaszania referatów zgodnych w tematyką konferencji. Mile widziane są także referaty obejmujące wszystkie zagadnienia związane ze zmęczeniem struktur lotniczych i integralności strukturalnej.

Tematyka konferencji:
• próby zmęczeniowe rzeczywistych struktur (Full Scale Fatigue Tests);
• zmęczenie materiałów i struktur;
• zaawansowane materiały i typy struktur;
• przedłużanie trwałości i zarządzanie flotą;
• monitorowanie stanu struktur (Structural Health Monitoring);
• mechanika pękania i metody prognozowania trwałości zmęczeniowej;
• badania nieniszczące (NDT);
• przepisy lotnicze dotyczące trwałości zmęczeniowej.

Streszczenia prac przeznaczonych do prezentacji (250-400 słów, MS Word) należy przesłać na adres mailowy organizatora konferencji w terminie do 15 grudnia 2019 roku.

Rejestracja uczestnictwa na stronie: www.cbmk.pl/fatigue13/registration/

Więcej informacji na stronie: www.ilot.edu.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus