100 rocznica urodzin Tadeusza Sołtyka

prof. inż. Tadeusz Sołtyk

W dniach 9 - 10 września, z okazji 100. rocznicy urodzin Profesora Tadeusza Sołtyka, odbyły się uroczystości upamiętniające tę wybitną postać. Inicjatorem oraz organizatorem obchodów był Instytut Lotnictwa.

9 września, odbyło się uroczyste złożenie wieńców na grobie Profesora Sołtyka na warszawskich Starych Powązkach. Delegacje Instytutu Lotnictwa z Dyrektorem Witoldem Wiśniowskim, Stowarzyszenia Lotników Polskich, Warszawskiego Klub Seniorów Lotnictwa, Dowództwa Sił Lotniczych, Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Europejskich Szkół Lotniczych SIMP, w asyście żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, trębacza i werblisty oddali hołd Profesorowi. Całej ceremonii towarzyszyły poczty sztandarowe wystawione przez uczestniczące w uroczystości instytucje.

Drugiego dnia obchody zainaugurowała uroczysta msza święta, która odbyła się w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu na warszawskim Okęciu. W kaplicy kościoła odsłonięcia tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Instytut Lotnictwa, dokonali syn Stanisław wraz z wnukiem Jerzym.

Po uroczystościach w kościele, goście przenieśli się do Instytutu Lotnictwa, gdzie zorganizowana została sesja naukowa poświęcona dokonaniom Profesora Sołtyka oraz ich wpływowi na rozwój przemysłu lotniczego w Polsce. Przed rozpoczęciem sesji dokonano prezentacji i odsłonięcia zrekonstruowanego modelu samolotu TS-Bies, którego głównym konstruktorem był Profesor.

Sesje naukową rozpoczął Dyrektor Instytutu Lotnictwa, Witold Wiśniowski, który swój referat poświęcił konstruktorskiemu wizjonerstwu Profesora. Dyrektor przedstawił dokonania konstruktora, które w dalszym ciągu uważane są w środowisku lotniczym za wyjątkowe. Związki Tadeusza Sołtyka z Instytutem Lotnictwa, historię jego życia zawodowego zaprezentował wieloletni przyjaciel i autor biografii Profesora, Tadeusz Kurcyk.

Dopełnieniem części naukowej była prezentacja Andrzeja Żyluka, Zastępcy Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który podjął kwestie prac nad modernizacją TS-11 Iskra.

Po części merytorycznej, głos zabrały osoby związane z Profesorem Sołtykiem. Jako pierwszy wystąpił Zastępca Burmistrza Zwolenia, Włodzimierz Kabus. Wystąpienie dotyczyło historii związków Profesora z miastem Zwoleń. Kolejnym sentymentalnym wystąpieniem było przemówienie Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Zwolenia, Wacława Kusia, który opowiedział anegdoty związane z osobą konstruktora. Ciepło opowiedział o wpływie Tadeusza Sołtyka na polskie lotnictwo Pan Jacek Makles, Prezes Aviaty. Podsumowaniem osobistych wspomnień było wystąpienie jego syna Stanisława Sołtyka, w którym podkreślił ogromną rolę Instytutu Lotnictwa w życiu Profesora.

Na zakończenie sesji, została zaprezentowana specjalnie przygotowana na tę okazję publikacja Instytutu Lotnictwa pt.: „Tadeusz Sołtyk - wizjoner i konstruktor polskich samolotów”, której pierwsze egzemplarze otrzymali członkowie rodziny.

Duże wzruszenie i falę wspomnień wywołała projekcja montażu filmów o Tadeuszu Sołtyku.
Obchody zakończyły się wspomnieniami i dyskusjami przy kawie.

Fotorelacja na stronie Instytutu Lotnictwa.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus