Dialog techniczny ws. Bezzałogowego syetemu powietrznego pionowego startu i lądowania klasy MINI

Mikrodron pionowego startu (fot. J.Sabak/D24)

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego „Bezzałogowego systemu powietrznego pionowego startu i lądowania klasy Mini”.

Przedmiotem dialogi technicznego będzie uzyskanie doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowania specyfikacji technicznej dla projektu "Bezzałogowy system powietrzny pionowego startu i lądowania MINI", spełniającego niżej wymienioone wymagania:
1. Platforma powietrzna (statek powietrzny) musi posiadać zdolność do pionowego startu i lądowania bez konieczności korzystania ze specjalnej infrastruktury terenowej.
2. System powinien być przeznaczony do operowania w ternie zurbanizowanym.
3. Masa startowa platformy powietrznej skompletowanej do wykonania zadania nie może być większa niż 5 kg.
4. Zasięg systemu z zachowaniem pełnej łączności między platformą powietrzną a stacją naziemną w terenie zurbanizowanym bez widoczności anten (BLOS) nie może być mniejszy niż 300 m, z widocznością anten (LOS) - nie mniejszy niż 3 km.
5. Czas lotu platformy powietrznej nie może być mniejszy niż 30 minut.
6. Platforma powietrzna powinna być wyposażona w rozdzielne sensory światła widzialnego i podczerwieni.
7. System powinien posiadać wysoką mobilność i łatwość transportu na duże odległości przez obsługę w zasobnikach plecakowych.

Dialog techniczny będzie obejmował następujące obszary:
1. Ocenę możliwości spełnienia wstępnie określonych wymagań dla projektu.
2. Zdefiniowanie możliwości potencjału krajowego do realizacji projektu.
3. Wstępne oszacowanie kosztów realizacji projektu.
4. Wstępne oszacowanie potrzeb czasowych na realizację projektu.
5. Uzyskanie informacji, które mogą zostać wykorzystane w trakcie definiowania wymagań technicznych dla projektu.

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 31.10.2014r. na adres Inspektoratu Uzbrojenia.

Do firm, które wyrażą chęć udziału w dialogu technicznym, Inspektorat Uzbrojenia wyśle treść pełnego zapytania o informację (RFI). Planowany termin przeprowadzenie dialogi technicznego - do 28.02.2015r.

Więcej informacji na stronie Inspektoratu Uzbrojenia.

Źródło: Inspektorat Uzbrojenia
comments powered by Disqus