Umowa na dostawę sześciu zestawów BSP klasy mikro dla Sił Zbrojnych RP podpisana

Dron klasy mikro (fot. Asseco Poland S.A.)

24 września br. została zawarta umowa na dostawę Bezzałogowych Systemów Powietrznych klasy mikro dla Sił Zbrojnych RP pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a Asseco Poland S.A.

Przedmiotem umowy jest dostawa 6 zestawów Bezzałogowych Systemów Powietrznych (BSP) klasy mikro oraz szkolenie personelu użytkownika.

Każdy z 6 dostarczanych przez Asseco zestawów będzie złożony z 4 bezzałogowych statków powietrznych, stacji kierowania i kontroli wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym. Sprzęt ma zwiększyć świadomość sytuacyjną pola walki przy minimalnym zaangażowaniu personelu naziemnego – obsługiwany będzie przez jednego żołnierza.

Wartość umowy wynosi 4,6 mln złotych brutto, a dostawy zostaną zrealizowane w 2021 r.

Asseco jest sprawdzonym partnerem dla sektora obronności. To już kolejny raz, kiedy dostarczymy wyspecjalizowany sprzęt do prowadzenia różnego typu działań wojskowych. Stworzony przez nas system bezzałogowy jest projektem młodych, polskich inżynierów i będzie w całości produkowany na terenie Polski, z czego jestem szczególnie dumny. To bardzo wszechstronne rozwiązanie, które może być wykorzystywane zarówno przez służby mundurowe: wojsko, policję, straż pożarną, jak i w zastosowaniach cywilnych np. w rolnictwie – powiedział Zdzisław Wiater, Dyrektor Pionu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa, Asseco Poland.


(fot. Asseco Poland S.A.)

Bezzałogowe Systemy Powietrzne klasy mikro będą to platformy przeznaczone do prowadzenia dzienno-nocnych działań rozpoznawczych w różnorodnym środowisku w zakresie rozpoznania obrazowego (IMINT) poprzez wykorzystanie sensorów elektrooptycznych i podczerwieni.

BSP klasy mikro będą systemami pionowego startu i lądowania i będą zdolne do operowania na pułapach przekraczających 2000 m n.p.m., a ich systemy zasilania umożliwią operowanie BSP, przy zachowaniu bezpośredniej łączności ze stacją kierowania i kontroli, w promieniu przekraczającym 1200 m.

Masa startowa drona będzie mniejsza niż 1,6 kg, a jego wymiary nie będą przekraczać 70 cm w płaszczyźnie poziomej w najszerszym miejscu.

Źródło: Inspektorat Uzbrojenia / Asseco Poland
comments powered by Disqus