62. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów (fot. inspektoratmondsbl.wp.mil.pl)

Dnia 4 marca 2020 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się 62. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP, w której uczestniczyła kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP oraz zaproszeni goście.

Na konferencję przybył Szef Sztabu Generalnego WP – generał Rajmund T. Andrzejczak. Uczestnikami Konferencji także byli: I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego – gen. broni pil. Tadeusz Mikutel, Dowódca Generalny RSZ – generał Jarosław Mika, Dowódca Operacyjny RSZ – gen. broni Tomasz Piotrowski, Rektor-Komendant LAW – gen. bryg. pil. Piotr Krawczyk, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej – płk dr n. med. Alicja Trochimiuk.

Gospodarzem Konferencji był Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund T. Andrzejczak, a Szef Inspektoratu MON ds. BL gen. bryg. pil. Robert Cierniak był odpowiedzialnym za koordynację całości przedsięwzięć związanych z jej organizacją.

Tematem przewodnim Konferencji była: „Realizacja profilaktyki po zaistniałych zdarzeniach lotniczych, gwarantem bezpiecznej realizacji zadań przez lotnictwo SZ RP”.

Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund T. Andrzejczak.

Tematy wystąpień uczestników Konferencji obejmowały między innymi takie zagadnienia jak: stan bezpieczeństwa lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych RP w 2019 r., przedstawienie wybranych zdarzeń lotniczych zaistniałych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP badanych przez KBWL LP, informacja o stopniu realizacji rekomendacji przesłanych przez KBWL LP w 2019 r. z trwających i zakończonych badań zdarzeń lotniczych, kluczowe zagrożenia bezpieczeństwa lotów w powiązaniu z ryzykiem realizowanych zadań przez lotnictwo SZ RP.

Końcowym etapem Konferencji był panel dyskusyjny, w którym głos zabierali m.in. I Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. broni pil. Jan Śliwka, Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła, Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak oraz Z-ca Szefa Inspektoratu MON ds. BL płk Robert Gurzęda.

Obrady 62. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych RP podsumował I Z-ca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni pil. Tadeusz Mikutel, przedstawiając wnioski i rekomendacje do działalności lotnictwa Sił Zbrojnych RP w 2020 r.

Źródło: Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów
comments powered by Disqus