Zaproszenie do udziału w konsultacjach KE

Dron obok sterty dokumentów (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących "Strategii dla dronów 2.0 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych w Europie".

Strategia przyjmie główne założenia rozwoju branży BSP i przepisów w Europie na najbliższe lata.

Celem konsultacji jest zebranie opinii w jaki sposób polityka unijna dotycząca dronów może przyczynić się do powstania nowych form zrównoważonych usług i transportu lotniczego. Państwa opinie pomogą w określeniu kroków służących wsparciu szerszego wykorzystania dronów, oraz w rozwiązaniu problemów związanych z zapewnieniem bezpiecznego, wydajnego i zrównoważonego rozwoju ekosystemu dronów w Europie.

Termin konsultacji: od 8 października do 31 grudnia 2021 r.

Konsultacje: www.ec.europa.eu

Przewiduje się, że w najbliższych latach unijny rynek dronów będzie się szybko rozwijał, a liczba usług i operacji z wykorzystaniem tych urządzeń przewyższy wykonywane przez załogowe statki powietrzne. Dlatego ważne jest, aby wspierać wdrażanie tej technologii w Europie, a w szczególności zapewnić społeczną akceptację dronów poprzez rozwiązywanie kwestii związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem, ochroną i prywatnością.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus