Wytyczne EASA dotyczące ciągłej zdatności do lotu (polska wersja językowa)

EASA

Na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostały opublikowane przetłumaczone na język polski akceptowalne sposoby potwierdzania spełniania wymagań oraz materiały zawierające wytyczne (AMC i GM) do przepisów zawartych w Załączniku Vb (część ML), Załączniku Vc (część CAMO) i Załączniku Vd (część CAO) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. dotyczące ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych a także personelu zaangażowanego w te zadania.

AMC i GM opisują możliwe do zastosowania sposoby spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1321/2014. Mają ułatwiać oraz standaryzować działania podmiotów. Bezpośrednie zastosowanie proponowanych w AMC i GM zasad, metod oraz środków będzie najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem spełnienia wspólnotowych wymagań.

Materiały dostępne są TUTAJ.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus