ULC: egzaminy teoretyczne po 31 stycznia 2022 r.

ULC - ważna informacja dla personelu lotniczego

Mając na uwadze sugestie środowiska lotniczego w Polsce oraz po analizie rozwiązań zaproponowanych przez niektóre nadzory lotnicze podlegające Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że polski nadzór lotniczy przychyla się do rozwiązania zaproponowanego poniżej, pod warunkiem jego akceptacji przez EASA.

Wszyscy kandydaci, podchodzący do egzaminów teoretycznych w oparciu o ECQB7, będą mogli po 31 stycznia 2022 r. kontynuować zdawanie egzaminów teoretycznych w ramach nowej bazy ECQB2021.

Oznacza to także, że wszystkim tym kandydatom zostanie zapewniony czas na zdanie egzaminów w trakcie 18 miesięcy od momentu ich rozpoczęcia w ECQB7 i kontynuacji w ECQB2021. W tych przypadkach nie będzie miało zastosowania szkolenie pomostowe.

O akceptacji opisanego rozwiązania przez EASA Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformuje na stronie www.ulc.gov.pl oraz w mediach społecznościowych.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus