Seminarium nt. przepisów Rozporządzeń Komisji (UE) w zakresie lotnictwa ogólnego

Seminarium nt. przepisów Rozporządzeń Komisji (UE) w zakresie lotnictwa ogólnego, 2-4.12.2019 (fot. ULC)

W dniach 2-4 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się seminarium poświęcone omówieniu zmian w obszarze przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanemu w takie zadania.

W związku z opublikowaniem w dniu 4 września 2019 roku Rozporządzenia (UE) 2019/1383 z dnia 8 lipca 2019 roku wprowadzającego szereg zmian i ułatwień w obszarze ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych wykorzystywanych przez lotnictwo ogólne, podczas seminarium omówione zostały najistotniejsze zmiany dotyczące załączników do rozporządzenia i przede wszystkim nowo wprowadzone załączniki Vb (Part-M Light) i Vd (Part-CAO). Omówiono także załącznik Vc (Part-CAMO) dedykowany organizacjom zarządzającym ciągłą zdatnością do lotu skomplikowanych statków powietrznych oraz będących w koncesjonowanym przewozie lotniczym.

Seminarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowiska lotniczego. Udział w nim wzięło około 130 osób – właścicieli statków powietrznych, mechaników lotniczych, przedstawicieli organizacji obsługowych i zarządzających ciągłą zdatnością do lotu oraz zaangażowanych w obszarze lotnictwa ogólnego. Wśród prelegentów, oprócz pracowników ULC, znaleźli się m.in. przedstawiciele z Instytutu Lotnictwa, firmy Navcom Systems, Allstar PZL Glider, Zakładu Szybowcowego Jeżów oraz Zakładu Przeglądów i Napraw Statków Powietrznych.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus