Nadużycie wykorzystania obowiązku użyteczności publicznej w portach lotniczych Sardynii

Port Lotniczy Cagliari (fot. agliari-airport.com)

Kwestia obowiązku użyteczności publicznej była wielokrotnie poruszana na łamach Polskiego Rynku Transportu Lotniczego najczęściej w kontekście publicznego finansowania połączeń lotniczych choć ostatnio także w związku z działalnością samych portów lotniczych. Z przedstawionych wcześniej rozważań wyłania się system, który daje państwom członkowskim chcącym skorzystać z preferencyjnych przepisów dotyczących finansowania bardzo duża swobodę zarówno w wskazywaniu celu jak i konstruowaniu samego mechanizmu finansowania. Dlatego sytuacja, gdzie Komisja Europejska dopatrzyła się nadużycia wykorzystania obowiązku użyteczności publicznej, jak miało to miejsce w przypadku wsparcia dla portów lotniczych w Sardynii (sprawa SA.33983), jest nietypowa i zasługuje przez to na uwagę.

Władze regionalne Sardynii wskazały, że wprowadziły kwestionowany środek – ustawę regionalną – w celu wzmocnienia transportu lotniczego na wyspie poprzez zwiększenie liczby połączeń lotniczych, co w efekcie miałoby służyć realizacji szerszego celu w postaci wzmocnienia lokalnej gospodarki poprzez zwiększenie strumienia turystów, zwłaszcza poza sezonem (Legge Regionale 13 aprile 2010, n.10 – Misure per lo sviluppo del trasporto aereo).

W ramach tych ogólnie zakreślonych celów, akt wskazywał trzy cele szczegółowe i narzędzia do ich realizacji: Szczegółowy cel numer jeden obejmujący wzrost ruchu lotniczego miał być realizowany przede wszystkim poprzez działania zmierzające do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy ruchem lotniczym w sezonie turystycznym a tym poza okresem wakacyjnym.

Cały artykuł czytaj na stronie www.prtl.pl

Źródło: Prtl.pl
comments powered by Disqus