Możliwość nadania "starym" dronom klas zgodnych z normami UE

Dron i jego operator (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) przekazała krajowym nadzorom lotniczym, że po 31 grudnia 2020 r. będzie możliwość konwersji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wprowadzonych już do obrotu, na BSP oznaczone klasami zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich.

Konwersja będzie opierała się na zasadach opisanych w zawiadomieniu Komisji "Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2016" dostępnym pod adresem: www.eur-lex.europa.eu

EASA opisuje dwie możliwości konwersji:

1. modernizację przez producenta poprzez wycofanie produktów, aktualizację sprzętu lub oprogramowania w ramach procedury kontroli produkcji, nadanie nowego numeru seryjnego, umieszczenie etykiety identyfikacyjnej klasy, wydanie nowej deklaracji CE.

2. aktualizację oprogramowania przez użytkownika końcowego poprzez aktualizację oprogramowania przez właściciela pod pełną kontrolą producenta, wysłanie przez producenta nowej deklaracji CE, etykiety identyfikacyjnej klasy i nowej tabliczki numeru seryjnego do właściciela oraz umieszczenie przez właściciela etykiety identyfikacyjnej klasy i nowej tabliczki numeru seryjnego na BSP.

Należy pamiętać, że to producent wdraża środki zapewniające, że proces konwersji BSP zapewni zgodność BSP z przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus