Dyrektywa zdatności dla śmigłowców Mi-2

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Z dniem 8 stycznia 2019 r., Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał dyrektywę zdatności nr SP-0001-2019-A, której zapisy obejmują śmigłowce Mi-2 (model Mi-2 i Mi-2plus), objęte rejestrem cywilnych statków powietrznych przez Prezesa ULC-u lub rejestrem obcego państwa.

Opublikowanie dokumentu spowodowane było zidentyfikowaniem w eksploatacji śmigłowca Mi-2 – podczas wykonywania symulacji autorotacji – przypadku zablokowania się dźwigni skok-moc śmigłowca Mi-2.

W celu ustalenia i wyeliminowania możliwości blokowania się dźwigni skok-moc nieniejsza Dyrektywa Zdatności wprowadza sprawdzenie poprawności wykonania regulacji mechanizmu blokady dźwigni według biuletynu obowiązkowego Nr BO-50-18-104.

Zgodnie z zapisami zawartymi w dyrektywie, użytkownikom śmigłowców Mi-2 (model Mi-2 i Mi-2plus) nakazuje się wykonać następujące czynności:
1) Przed pierwszym lotem po dacie wejścia w życie niniejszej Dyrektywy Zdatności, na śmigłowcach Mi-2 (model Mi-2 i Mi-2plus) wykonać pierwszy przegląd wg metodyki określonej w biuletynie BO-50-18-104,
2) Kolejne przeglądy regulacji mechanizmów blokady dźwigni skok-moc realizować podczas wykonywania 100 godzinnych prac okresowych.

Pełny tekst dokumentu znajduje się TUTAJ

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus