BREXIT – Aktualizacja

Brexit - flagi wpisane w litery - ponad nimi samolot (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, 31 grudnia 2020 r. upływa okres przejściowy, w którym prawo UE ma zastosowanie do przewozów lotniczych wykonywanych przez przewoźników na trasach pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

Tym samym od 1 stycznia 2021 r., w zależności od wyników trwających negocjacji w sprawie przyszłej umowy całościowej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, konieczne będzie uzyskanie od brytyjskiej władzy lotniczej zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych (regularnych i/lub nieregularnych) do/z terytorium Wielkiej Brytanii.

Poniżej ULC przekazuje dane kontaktowe do brytyjskiej władzy lotniczej, z którą należy kontaktować się w przypadku planowanego rozpoczęcia lub kontynuacji przewozów lotniczych na trasach z Polski do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego:

Email: foreigncarrierpermits@caa.co.uk
Tel.: + 44 (0) 33 013 83484
Fax: + 44 (0) 207 453 6322

Poniżej ULC przekazuje również linki do użytecznych informacji zamieszczonych na stronie brytyjskiej władzy lotniczej:

www.caa.co.uk/licences/

www.assets.publishing.service.gov.uk/government/

Mając na uwadze szczególne wymagania, w tym możliwe terminy na składanie wniosków o wydanie zezwoleń, które mogą wynikać z przepisów prawa wewnętrznego Wielkiej Brytanii, w przypadku planowania wykonywania przewozów lotniczych od dnia 1 stycznia 2021 r., ULC zaleca niezwłoczny kontakt z władzą lotniczą Wielkiej Brytanii w celu rozpoczęcia wymaganych procedur uzyskania potrzebnego zezwolenia.

Ponadto Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że w celu wykonywania regularnych przewozów lotniczych (pasażerów, towarów, poczty) z terytorium Polski do Wielkiej Brytanii, wspólnotowy przewoźnik lotniczy musi również wcześniej uzyskać upoważnienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z przepisami art. 191 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze. Wniosek o udzielenie upoważnienia składa się Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego co najmniej 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia wykonywania przewozów lotniczych. W przypadku planowanego rozpoczęcia/kontynuacji przewozów regularnych w dniu 1 stycznia 2021 r., termin na złożenie wniosku o wydanie upoważnienia upływa w dniu 2 grudnia 2020 r.

Informacje dotyczące warunków uzyskania upoważnienia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pod poniższym linkiem:

www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/przewóz-lotniczy/upowaznienia-dla-polskch-przewoznikow

Jednocześnie ULC informuje, że wykonywanie przez przewoźników wspólnotowych, nieregularnych (czarterowych) przewozów lotniczych na trasach z terytorium Polski do Wielkiej Brytanii nie wymaga uzyskiwania dodatkowych zezwoleń/upoważnień Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus