Krótkoterminowe prognozowanie pogody - XII edycja Szkoły Meteorologii Lotniczej

Zaproszenie na XII edycję Szkoły Meteorologii Lotniczej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej razem z Górską Szkołą Szybowcową "Żar" Aeroklubu Polskiego Zapraszają do udziału: w XII edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej

Krótkoterminowe prognozowanie pogody

która odbędzie się na terenie Górskiej Szkoły Szybowcowej AP “Żar” w Międzybrodziu Żywieckim w dniach 20-24 kwietnia 2013 r.

XII edycja Szkoły dedykowana jest osobom związanym ze światem lotniczym, które dzięki poszerzaniu wiedzy na temat meteorologii oraz metod prognozowania zjawisk istotnych dla lotnictwa pragną zwiększyć swoją świadomość i bezpieczeństwo oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa innych osób korzystających z tej formy transportu.

W czasie Szkoły Meteorologii Lotniczej, wykładowcy IMGW-PIB oraz piloci przedstawią Państwu metody krótkoterminowego prognozowania pogody na potrzeby planowania lotów oraz przeprowadzą warsztaty w trakcie których będą Państwo mieli możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.

W ramach wykładów oraz zajęć praktycznych poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- Kompleksowa analiza i prognozowanie pogody na potrzeby planowania lotu
- Ograniczenia informacji meteorologicznej w tym: obrazów radarowych, zdjęć satelitarnych i danych z systemu wyładowań atmosferycznych
- Prognozowanie termiki na potrzeby szybownictwa
- Prognoza chmur konwekcyjnych, niskich chmur stratus, ograniczonej widzialności, turbulencji, uskoku wiatru i oblodzenia oraz
- Metody radzenia sobie w sytuacji nagłego załamania pogody – procedury lotnicze

Organizatorzy:
Rafał Bąkowski – IMGW-PIB Warszawa, Anna Kłokowska-Siejek – IMGW-PIB Warszawa, Bogdan Drenda – Górska Szkoła Szybowcowa AP Żar, Małgorzata Kierzkowska – IMGW-PIB Warszawa, Magdalena Ożga – IMGW-PIB Warszawa

Informacje szczegółowe na temat XII edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej:

 

Plan wykładów:

Opłata wpisowa za udział w szkole wynosi 450 zł - cena uwzględnia materiały szkoleniowe oraz udział w imprezach. Uwaga: w/w opłata nie zawiera kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Koszt noclegu w obiekcie Górskiej Szkoły Szybowcowej - 40 zł / dzień, koszt wyżywienia - 48 zł / dzień

Liczba uczestników Szkoły jest ograniczona do 50 osób. Zgłoszenia należy nadsyłać w postaci wypełnionego ‘formularza zgłoszeń’, z podaniem dokładnych informacji kontaktowych, przewidywanych terminów przyjazdu i wyjazdu oraz rezerwacji noclegów i wyżywienia na adres e mail: Magdalena.Ozga@imgw.pl

Kontakt:
Magdalena Ożga
współorganizator XII edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej
tel. kom. 503 122 815
E: Magdalena.Ozga@imgw.pl

Adres korespondencyjny:
Dział Organizacji Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego IMGW-PIB, Ośrodek Główny w Warszawie, ul Podleśna 61, 01-673 Warszawa
Tel/fax. (22) 56 94 453

Ogłoszenie sponsorowane

Źródło: IMGW
comments powered by Disqus

Komentarze

Dziękuję IMGW za TAF-y z PROB-ami i ciągłymi AMD po kilka w ciągu obowiązywania danej prognozy.

Również dziękuję