ASL: Odszkodowania za wypadki lotnicze

Akademia Specjalistów Lotnictwa - logo

Dynamiczny wzrost ruchu lotniczego związany jest z ryzkiem zaistnienia większej ilości zdarzeń lotniczych, w tym wypadków i incydentów lotniczych. Środowisko użytkowników statków powietrznych widzi potrzebę rozszerzenia wiedzy ogólnej na temat procesu skutecznego uzyskania odszkodowań związanych z wypadkami lotniczymi. Wiedza na ten temat nie powinna być jednak kompletowana po zaistnieniu zdarzenia, w deficycie czasu, pod wpływem emocji. Skuteczne uzyskanie odszkodowania za wypadek lotniczy, to jeden z ostatnich etapów dłuższego procesu.

Najpierw trzeba poznać uwarunkowania prawne, dotyczące m.in. spraw wypadkowych, jak też procesu ubezpieczenia, sposobów dokumentowania, przepływu informacji pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym, dot. ew. opinii eksperckich, a także należy być świadomym istnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających uzyskanie odszkodowania.

Dlatego Akademia Specjalistów Lotnictwa, wychodząc naprzeciw potrzebom rozszerzenia wiedzy ogólnej nt. procesu skutecznego uzyskanie odszkodowania za wypadek lotniczy, zaprasza na szkolenie "Odszkodowania za wypadki lotnicze", które odbedzie się w dniu 20.06.2016 r.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zawodowo związanych z działalnością lotniczą i lotnictwem, a w szczególności do personelu zajmującego się badaniem zdarzeń lotniczych na poziomie użytkownika.

Szkolenie w formie warsztatów, ma charakter praktycznego zapoznania uczestników z problematyką przedstawioną w tytule. Jednocześnie nie powinno być traktowane jako wykładnia lub interpretacja przepisów.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie: www.ikku.pl

Źródło: IKKU
comments powered by Disqus