ICAO wydaje "Fitness to Fly" - poradnik medyczny dla pilotów

Fitness to Fly – A Medical Guide for Pilots

Fitness to Fly – A Medical Guide for Pilots to podręcznik, który jest napisany łatwo przyswajalnym językiem, jest motywujący i edukacyjny z interesującą treścią, grafiką i wykresami. Zadaniem publikacji jest uświadomienie pilotów w zakresie profilaktyki i limitów zdrowotnych ich organizmów.

Pozycja została opracowana przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) we współpracy z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Pilotów Lotniczych (IFALPA) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Transportu Lotniczego (IATA). Skupia się ona na zagrożeniach dla zdrowia, z jakimi borykają się piloci w trakcie kariery zawodowej oraz na zaleceniach lekarskich, które pomagają im zmniejszyć ryzyko zachorowania.

Niniejszy podręcznik ma na celu wzbogacenie literatury określającej wymagania zdrowotne, jakie muszą spełnić piloci aby móc zasiąść za sterami. Podczas gdy książka „Fitness to Fly”jest skierowana głównie do pilotów zawodowych, to zalecenia w niej zawarte odnoszą się do wszystkich segmentów lotnictwa.

Więcej informacji na temat Fitness to Fly – A Medical Guide for Pilots dostępnych jest tutaj (LINK)

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus