IAOPA wnioskuje o opóźnienie terminu wyposażania samolotów w radia z separacją 8,33 kHz

Radio z separacja międzykanałową 8,33 kHz

W Europie wyczerpują się już możliwości zwiększania wykorzystania częstotliwości VHF, czego główną przyczyną jest wzrastają liczba komercyjnych operacji lotniczych. Obszary, w których częstotliwość jest stosowana muszą być oddzielone, aby uniknąć zakłóceń. Przykładowo, radiowy horyzont dwóch samolotów lecących na FL360 wynosi ok. 860 km, więc pojedynczy górny sektor trasowy może obejmować częstotliwość na obszarze rozciągającym się np. z Calais do Nicei lub od Brestu do Renu we Francji.

Założeniami SES (Single European Sky) jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności transportu lotniczego w Europie, co miało być zrealizowane m.in. poprzez potrojenie liczby kanałów dostępnych dla łączności lotniczej. Inicjatywa wymaga, aby do 31 grudnia 2017 r. wszystkie europejskie samoloty korzystające z przestrzeni powietrznej Starego Kontynentu były wyposażone w radia posiadające separację międzykanałową 8,33 kHz.

Jednak teraz członkowie europejskich oddziałów IAOPA mają zwrócić się do swoich krajowych nadzorów lotniczych z wnioskiem o przedłużenie tego terminu o co najmniej rok lub nawet dwa lata. Głównym argumentem przemawiającym za tym faktem są obawy IAOPA odnośnie dostępności odpowiedniego sprzętu u dostawców awioniki, co może pokrzyżować plany wyposażenia wszystkich samolotów do końca tego roku.

IAOPA podkreśla również, że inicjatywa nie powinna wpłynąć na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych ponieważ obawy sprzed kilku lat o niedobór częstotliwości nie potwierdziły się. Na niedawnym spotkaniu zorganizowanym przez Eurocontrol stwierdzono, że większość europejskich dostawców usług nawigacji lotniczej nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu.

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus